Sverige bidrar till att legitimera Israels brott mot mänskliga rättigheter

Det är med stor bestörtning vi tar emot meddelandet att Israel trots protester från solidaritetsorganisationer och politiker världen över valts in i OECD. Den svenska regeringen har skickat ut ett pressmeddelande där man välkomnar Israel i samarbetet.

– Sveriges aktiva medverkan till inval av Israel i OECD samtidigt som fredsprocessen saboteras så grovt av Israel att till och med USA reagerat negativt är ett slag i ansiktet på alla som eftersträvar en rättvis fredslösning, säger Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige.

– Än en gång har Carl Bildt agerat så att man får intryck av att han drabbats av akut minnesförlust och glömt alla insiktsfulla yttranden han gjorde efter sitt Palestinabesök i samband med presidentvalet 2005. Inte heller tycks han minnas att han några veckor före sitt tillträde som utrikesminister hösten 2006 tillsammans med omkring 150 f d premiär- och utrikesministrar från hela världen ställde just sådana krav på Israel som landet bryter mot varje dag.

– Den svenska regeringen har genom stödet för Israels inval i OECD medverkat till att belöna Netanyahu-Liebermanregimen för att den bryter mot mänskliga rättigheter, bygger en olaglig apartheidmur, stjäl palestinsk egendom och saboterar den fredsprocess som Sverige och EU påstår sig stödja. Det är en skam för Sverige och en tragedi för alla palestinier under ockupation.

Palestinagrupperna i Sverige har tillsammans med flera andra organisationer försökt förmå Sverige att rösta nej till israeliskt medlemskap. Vi önskar fortfarande en förklaring från utrikesdepartementet varför de blundat för alla starka argument för att neka Israel medlemskap i dagsläget.