Regeringen måste ge stöd till sina medborgare på internationellt vatten

Uttalande från Palestinagruppernas kongress 22-23 maj 2010

Regeringen måste ge stöd till sina medborgare på internationellt vatten
Det är med stor glädje Palestinagrupperna i Sveriges kongress konstaterar att projektet Ship to Gaza nu kommit så långt att det svensk-grekiska fartyget ”Sofia” i dagarna, tillsammans med sju andra fartyg i ”Freedom flottilla”, kommer att angöra hamnen i Gaza. Med sig har fartygen över 5 000 ton last till folket i Gaza, framför allt byggmaterial, men också skol- och sjukvårdsmaterial.
Ship to Gaza bygger helt på frivilliga bidrag och är en aktion från folk- till folk, inspirerad av Ship to Bosnia på 90-talet. Med på fartyget kommer det att finnas närmare 500 personer; parlamentariker, representanter för humanitära- och solidaritetsorganisationer, kulturpersonligheter och media från ett 50-tal länder.

Eftersom aktionen är fredlig, laglig och humanitär är det oroande att såväl medborgargrupper i Israel som den israeliska regeringen hotar att försöka stoppa skeppen.

Vi uppmanar därför den svenska regeringen att:
– klargöra för Israel att israelisk lag inte gäller på internationellt vatten och att Sverige inte tolererar att Israel använder våld mot skepp som fredligt färdas långt från deras territoriella vatten.
– ta sitt ansvar för svenska medborgare och offentligt verka för att svenska medborgares rättigheter respekteras och att deras säkerhet garanteras.