11 svenskar ombord på Freedom Flotilla

Ship to Gaza och Freedom Flotilla, som just nu stävar mot Gaza genom Medelhavet, har elva svenskar ombord. Bland dessa återfinns såväl riksdagsledamöter, aktivister, läkare och intellektuella:

– Ulf Carmesund, teolog och internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen

– Mehmet Kaplan, riksdagsrepresentant (mp), fd presstalesman för Sveriges muslimska råd, fd ordförande för Sveriges unga muslimer.

– Henning Mankell, författare, dramatiker, teaterchef

– Henry Ascher, barnläkare och medicinskt ansvarig för Rosengrenska Stiftelsen och forskar i flyktingmedicin. Medlem i Judar för Israel-Palestinsk Fred

– Viktoria Strand, med. dr och överläkare, specialist i allergisjukdomar

– Dror Feiler, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Konstnär och musiker, ordförande Judar för Israel-Palestinsk Fred och för European Jews for a just peace

– Saman Ali, styrelsemedlem och kassör i Ship to Gaza

– Mattias Gardell, initiativtagare och språkrör för Ship to Gaza. Författare och professor i religionshistoria vid Uppsala Universitet.

– Kimberly Soto Aguayo, Palestinagrupperna i Sverige

– Amil Sarsour, drivande i Ship to Gaza-Uppsala och ordförande i Samarbetsorganisationen för invandrare i Uppsala

– Edda Manga, fil. dr. i idéhistoria, föreläsare, debattör

– Dessutom medföljer ett reportageteam från TV4

Syftet med Ship to Gaza är ju trefaldigt: humanitärt, politiskt och solidariskt:

– att bidra till att Gazas befolkning får livsnödvändiga mediciner och återuppbyggnadsmaterial,

– att omvärlden och i synnerhet våra politiker påminns om den oacceptabla situation som råder på Gaza-remsan,

– att Gazas befolkning får en klar signal från omvärlden: ni är inte ensamma!