Uttalande från Sjöviksseminariet: Civila samhället kräver bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel

I helgen den 4-6 juni har 130 deltagare träffats på Sjöviks folkhögskola för att diskutera det palestinska uppropet för BDS; bojkott, avinvesteringar (divestment) och sanktioner.Deltagarna bestod av enskilda individer samt medlemmar från olika organisationer och nätverk i Sverige, andra länder i Europa samt från det ockuperade palestinska området och Israel.

Det palestinska uppropet manar omvärlden att ta sitt ansvar för att skydda det palestinska folkets rättigheter och ställa krav på Israel att följa folkrätten. BDS är ickevåldsliga metoder för att omsätta dessa krav till praktisk handling. BDS bygger på att ett brett deltagande och samarbete på gräsrotsnivå kan leda till resultat.

I helgen den 4-6 juni har 130 deltagare träffats på Sjöviks folkhögskola för att diskutera det palestinska uppropet för BDS; bojkott, avinvesteringar (divestment) och sanktioner.Deltagarna bestod av enskilda individer samt medlemmar från olika organisationer och nätverk i Sverige, andra länder i Europa samt från det ockuperade palestinska området och Israel.

Det palestinska uppropet manar omvärlden att ta sitt ansvar för att skydda det palestinska folkets rättigheter och ställa krav på Israel att följa folkrätten. BDS är ickevåldsliga metoder för att omsätta dessa krav till praktisk handling. BDS bygger på att ett brett deltagande och samarbete på gräsrotsnivå kan leda till resultat.

Sjövikseminariet uppmanar till mobilisering genom folkrörelser, fackföreningar, politiska partier, kyrkor och samfund, samt övriga civilsamhället. Detta genom att:
– uppmana till en bred konsumtionsbojkott av israeliska varor,
– uppmana svenska företag att dra tillbaka sina investeringar från Israel,
– uppmana fackliga föreningar att genom olika medel handla i solidaritet med det palestinska folket och bryta alla ekonomiska band med Israel samt bygga upp samarbete med palestinska fackföreningar,
– uppmana politiska representanter att bland annat arbeta för ett slut på allt militärt samarbete med Israel samt att frysa associationsavtalet mellan EU och Israel tills dess att Israel repekterar internationell rätt,
– uppmana kyrkor och samfund att följa Kairosdokumentet som är en uppmaning från palestinska kristna ledare att ta ställning för det palestinska folkets rättigheter genom stöd för bojkott och sanktioner,
– uppmana akademiska institutioner att avbryta allt samarbete med israeliska universitet som är del av det system som upprätthåller ockupationen, samt med akademiker som inte uttryckligen tar avstånd från ockupationen,
– uppmana kulturarbetare och kulturinstitutioner till bojkott mot kulturella evenemang som representerar den israeliska staten eller sponsras av israeliska statliga institutioner, samt mot evenemang i Israel som inte uttalar ett klart ställningstagande mot ockupationen,
– uppmana idrottsförbund att inte samarbeta med israeliska parter och inte delta i evenemang som arrangeras eller sponsras av den israeliska staten.

Sjövik den 6 juni