Läkarförbundet måste protestera mot Israels blockad av Gaza

Publicerad i Läkartidningen nr 24 2010-06-15

Den 31 maj stoppade den israeliska marinen med våld »Freedom Flotillas« hjälpsändningar till Gaza. Två svenska läkare från »Ship to Gaza«, Henry Ascher och Victoria Strand, kidnappades med övriga deltagare på internationellt vatten och fördes mot sin vilja till Israel, för att sedan deporteras under förödmjukande och lagvidriga former. Inte ens M/S Rachel Corrie, försenad fem dagar på grund av maskinfel, fick anlöpa Gaza med sin last av bland annat rullstolar, av Israel klassade som militär materiel, utan omdirigerades likt de övriga fartygen till Ashdod i Israel.

Israel hävdar att det inte råder något nödläge i Gaza – man påstår sig tillåta införsel av alla nödvändiga förnödenheter, men i praktiken tillåts bara sådant som finns på Israels godtyckliga lista. Vi vet att nöden är stor – många har inte ens råd eller möjlighet att äta varje dag. Vissa andra nödvändiga produkter får inte införas, exempelvis papper eller rullstolar, utan klassas som vapen. Läget i Gaza är enligt FN utomordentligt svårt, och blockaden måste därför brytas, vilket även FN:s säkerhetsråd slog fast den 1 juni.

Vi är en grupp läkare och annan sjukvårdspersonal i Sverige som med största oro ser hur den olagliga blockaden av Gaza bryter ner palestiniernas somatiska och mentala hälsa. I dagens globaliserade värld har vi alla ett ansvar för att humanitära värden upprätthålls. Vi uppmanar därför Sveriges läkarförbund att i likhet med Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening protestera mot blockaden och kidnappningen av Freedom Flotilla och kräva att fartygen med last får anlöpa Gaza.

För det svenska medicinska nätverket för Palestina

Lars Linnersten
allmänläkare, Lund

Anna Danielsson
allmänläkare, Örebro

Lars Jerdén
allmänläkare, Falun