Kim S Aguayo årets chilenare


Kim i Athen tillsammans med Ship to Gazas kassör Saman

Palestinagruppernas Kim S Aguayo tilldelades i år Condorpriset, en utmärkelse som inrättats av Chilenska Riksförbundet för att premiera chilenska landsmän/kvinnor som utvecklats framgångsrikt i Sverige. Kim fick institutionella priset, årets chilenare, en utmärkelse som ges till personer som gjort en enastående insats för ”det goda i Chile, Sverige eller för exilchilenarna i Sverige”.

Motiveringen:
“Från en påtvingad exil till en nödvändig kamp: från ett land med en marginaliserad frihet till ett annat som inte har sin frihet. Ximena (Kim) har gett dagar och år av arbete för det palestinska folket. För fred och solidaritet till ett folk som tagit sig förbi historiska murar för att uppnå stabilitet och oberoende.
Genom projektet “Ship to Gaza” visade hon spår av vårt mod, hon gav av sitt liv trots att risken fanns närvarande. Den solidariska rösten var större: “Jag ångrade mig aldrig, tvekade aldrig att delta i ett så riskabelt uppdrag. Inte för att jag inte fruktade en militär konfrontation, utan för det palestinska folkets behov av att se denna stora solidaritetshandling. ”

Con el paso de un exilio obligado a ser parte de una lucha obligada: desde una tierra que se marginaba de la libertad a otra tierra que vivía la no libertad. Por la paz y la completa solidaridad de un pueblo que ha traspasado los muros históricos y cronológicos por lograr su estabilidad e independencia, Ximena ha entregado dias y años de trabajo por el pueblo palestino.
En el proyecto “Ship to Gaza” dejó huellas de nuestro coraje, se mostró y dio parte de su vida; el riesgo estaba presente pero la voz solidaria fue más grande: “Nunca me arrepentí, nunca dudé en participar en una misión tan arriesgada. No porque no temiera un enfrentamiento militar, pero si porque el pueblo palestino necesitaba ver este gran acto de solidaridad”.

PGS vill framföra sina varmaste gratulationer till Kim för den välförtjänta utmärkelsen.

Kims tacktal:
När jag först hörde talas om idén om att försöka bryta den olagliga blockaden av Gaza genom Medelhavets vatten, minns jag att jag fann idén absolut vansinnig men absolut nödvändig.

Så när detta initiativ att göra rättvisa förverkligades fyra år senare, när båtarna stod redo att inleda sin segling, tvekade jag inte en sekund över att bli en del av besättningen på Frihetflotillan. Jag kände en ära över att få chansen att visa min solidaritet med det palestinska folket.

I dag den elfte september, det mycket speciella datumet, känner jag mig också mycket hedrad över att tilldelas denna institutionella utmärkelse; årets chilenska. Eftersom det är ett erkännande att vår kamp var “värdig”, var ädel, var rättvis.

Jag vill tacka det chilenska riksförbundet i Sverige för att hedra mig med den här utmärkelsen och även Palestinagrupperna i Sverige för att ha stöttat mig under resan.

Jag vill tillägna den här utmärkelsen det palestinska folket som tappert kämpar dagligen för sin värdighet, mina föräldrar, min syster och familj som liksom många av er här i exilen eller i Chile kämpade för friheten åt vårt folk. Och till sist vill jag med mycket emfas ägna mitt pris åt Mapuchebröderna som hungerstrejkar. De behöver vårt stöd!
Chile behöver fortfarande sin frihet, för ett folk som förtrycker ett annat folk inte kan vara fri!

Tack!

Cuando por la primera vez oí la idea de intentar de quebrar el bloqueo ilegal contra Gaza a través del Mediterraneo, recuerdo que encontré esta idea completamente loca y absolutamente necesaria.

Por eso cuando esta iniciativa de hacer justicia se concretiso cuatro años despues, cuando los barcos estaban listos para navegar no dude un segundo en incorporarme a la tripulación de la Flotilla de la Libertad. Me sentí honrada de poder manifestar mi solidaridad con el pueblo palestino.
Hoy en esta fecha tan especial, once de Septiembre tambien me siento muy honrada de recibir este premio institucional, chilena del año. Porque es un reconosimiento de que nuestra lucha fue digna, fue noble, fue justa.

Quiero agradecerle a la federacion Nacional Chilena en Suecia por gratificarme con este premio y al Palestinagrupperna i Sverige por haberme apoyado en este viaje.

Quisiera dedicarle este premio al pueblo palestino que con mucha valentía lucha diaramente por su dignidad, a mis padres hermana y familia que al igual que muchos de ustedes aqui en el exilio y en Chile lucharón por la libertad de nuestro pueblo y finalmente y tambien con mucha fuerza quiero dedicarle mi premio a los hermanos mapuches que se encuentran en huelga de hambre. Ellos necesitan de todo nuestro apoyo!
Chile aun necesita su libertad porque un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre!

Gracias!