Kampanj för palestinska studenters rätt till utbildning

Kampanjen etablerades av Birzeit Universitet i syfte att nå ut till akademiker, studenter och kampanjorganiserare över hela världen för att stödja rätten till utbildning i Palestina.

Kampanjen är en internationell kampanj som uppmanar människorättsförespråkare, universitet, fackföreningar, andra sociala rörelser samt organisationer i Palestina och runtom i världen att gemensamt utöva kampanjer som stödjer palestinska studenter, lärare och utbildningsinstitutioner under militär ockupation.

Kampanjen står för alla fundamentala mänskliga rättigheter som har sin källa i FN:s deklaration om de universella mänskliga rättigheterna (1948), andra konventioner samt överenskommelser i folkrätt och internationell människorätt.

Kampanjen refererar specifikt till den fundamentala mänskliga rätten till utbildning. Kampanjen konstaterar att ”utbildning är både en mänsklig rättighet i sig och ett oumbärligt medel för upprätthållandet av andra mänskliga rättigheter.”

Ett av huvudmålen är att bygga en internationell kampanj som stödjer palestinska studenter, lärare och utbildningsinstitutioners rättigheter och akademiska frihet.  Rätten till utbildning-veckan kommer att ske inom ramen för Rätten till utbildning.

Läs mer på: http://right2education.wordpress.com/