Svenska näringslivstoppar möter israeliska folkrättsförbrytare

Välkomna hem!

Palestinagrupperna i Sverige vill hälsa den svenska näringslivsdelegation som nyss besökt Israel välkomna hem. En “högprofildelegation till Israel för att se innovation i världsklass” ledd av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och dess projekt Innovation för tillväxt. Delegationen, som bland annat inkluderar Marcus Wallenberg, ordförande SEB, Björn O. Nilsson, vd IVA, Catharina Håkansson Boman, statssekreterare Näringsdepartementet och Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket fick träffa israeliska ledare och innovatörer på högsta nivå.[i] Bland de personer i Israel som delegationen besökte finns misstänkta krigsförbrytare, högerextrema politiker och företag som profiterar på ockupationen.

Delegationen träffade bland andra Benyamin Ben-Eliezer, en hök inom den israeliska politiken. Han anses vara en av de ledande arkitekterna bakom den israeliska invasionen av Libanon 1982 som resulterade i nästan 20 000 civila libanesers död och invasionen av Jenins flyktingläger 2002 som lämnade lägret i ruiner. Ben-Eliezer var överbefälhavare för de israeliska styrkorna på Västbanken mellan 1978 och 1982. Han var vice premiärminister under det andra palestinska upproret, Intifadan, och Ariel Sharons försvarsminister under en period av andra Intifadan. Detta betyder att Benyamin Ben-Eliezer är personligt ansvarig för omfattande krigsbrott inklusive utomrättsliga avrättningar.[ii]

Stanley Fischer är som ordförande för den israeliska Centralbanken ansvarig för den finansiella policy som gäller på de palestinska ockuperade områdena, inklusive den ekonomiska blockaden och bojkotten av palestinska banker i Gaza. En blockad som Sverige och EU hårt kritiserat.[iii]

VD för företaget Better Place är Moshe Kaplinsky, en före detta israelisk general som var chef över den israeliska armén under den andra Intifadan. Better Place etablerar sig för närvarande på ockuperat palestinskt område i anslutning till de så kallade apartheidvägarna (vägar på palestinskt ockuperat område som enbart israeler får nyttja) samt i anslutning till illegala israeliska bosättningar.[iv] Utrikesdepartementet uppmanar svenska företag att iaktta stor försiktighet i kontakt och samarbeten med israeliska företag som är belägna på ockuperat område.[v]

Daniel Hershkowitz, ordförande för det israeliska partiet Habayit Hayehudi – det judiska hemmet, även kallat det nya nationella religiösa partiet, är en av de mest extrema fanatikerna inom den israeliska politiken. Han är även forsknings- och teknologiminister i den nuvarande israeliska regeringen. Hershkowitz tolkar den politiska situationen ur ett religiöst perspektiv och menar att det ska råda “judisk suveränitet över Landet Israel i enlighet med judendomen i Toran”. Han menar att det heliga landet Israel getts till judarna av gud. Hans parti motsätter sig starkt etablerandet av en palestinsk stat och menar att “det inte finns plats för en andra stat vid sidan av Israel”. Hershkowitz anser att palestinierna “är Jordaniens och andra arabstaters ansvar” och inte Israels; de facto en propagandist för etnisk rensning.[vi]

Hershkowitz är helt emot att östra Jerusalem i enlighet med internationell rätt ska bli en del av en framtida palestinsk stat och stödjer även som minister fortsatt israelisk byggnation i östra Jerusalem, fortsatt etnisk rensning av stadens palestinska bostadsområden[vii] och fortsatt israelisk-judisk expansion och kolonisering av övriga Västbanken.[viii] Ministern uttalade sig mycket kritiskt mot de israeliska artister som nyligen vägrade uppträda på en teater i den illegala bosättningen Ariel.[ix] Hershkowitz stödjer aktivt de illegala bosättarna i Hebron[x] och uppmuntrar till hårdare israelisk kontroll av helgedomar på palestinsk mark.[xi] Han menar även att delar av Gaza ska återannekteras av Israel.[xii]

På denna resa uttrycktes ingen kritik mot den israeliska ockupationen, förtrycket av palestinierna eller den israeliska bosättningspolitiken. Den svenska delegationen lovordade det israeliska ledarskapet och dess innovationssystem, exempelvis sade Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs Län efter hemkomsten: “Med möten på hög politisk nivå är det starkaste intrycket att man här, precis som i Finland, har en tydlig och gemensam agenda. Ledarskapet imponerar”.[xiii] En annan deltagare, Johan Carlstedt, huvudprojektledare för Innovation för tillväxt, menade att “de förslag vi presenterat och kommer presentera framöver helt ligger i linje med de kritiska framgångsfaktorer som Israel löpande arbetar med.”[xiv]

Resan skedde på initiativ av och leddes av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) vars högsta beskyddare är kungen och som finansieras av bland andra Svenska Institutet, Vägverket och Vattenfall.[xv]  Denna resa är att betrakta som en propagandaresa för att stärka de svensk-israeliska banden. Resan är del i en serie arrangemang som legitimerar den israeliska bosättnings- och ockupationspolitik som den svenska regeringen med Carl Bildt i spetsen kritiserar i allt skarpare ordalag.[xvi] Den svenska ambassaden och Exportrådet arrangerade 2009 en liknande satsning för ökat svenskt-israeliskt samarbete där en delegationsresa för svenska företagare ingick. De deltog bland annat i en vattenkonferens i Tel Aviv, vilket  kritiserades mycket hårt i bland annat SVT Rapport och SR[xvii] liksom i riksdagen.[xviii]

Konsekvensen av detta förhållningssätt är att kritik mot de israeliska folkrättsbrotten sker i form av tomma uttalanden, medan det svensk-israeliska samarbetet ökar inom alla samhällssektorer, framförallt när det gäller ekonomi, forskning och utbildning. Eftersom dessa samarbeten är kliniskt rena från kritik eller politiska krav så bedriver Sverige i praktiken en utrikespolitik gentemot Israel som innebär ett accepterande av Israels folkrättsbrott och en legitimering av dess fortsatta, oförändrade utövande.

Delegationen bestod av:

Marcus Wallenberg, styrelseordförande SEB, ordförande för projektets styrgrupp samt delegationsledare
Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län samt medlem i projektets styrgrupp
Lars Backsell, grundare Recipharm samt medlem i projektets styrgrupp
Erik Belfrage, senior vice president SEB
Anki Bystedt, departementsråd och chef för enheten för forskning, innovation och näringsutveckling på Näringsdepartementet
Johan Carlstedt, huvudprojektledare för Innovation för tillväxt, IVA
Maria Dahl Torgerson, kommunikationsdirektör, VINNOVA
Ted Fjällman, projektkoordinator Innovation för tillväxt, IVA
Håkan Gergils, senior advisor, IVA
Johan Hernmarck, ordförande Provider Venture Partners AB samt medlem i projektets styrgrupp
Catharina Håkansson Boman, statssekreterare Näringsdepartementet
Christina Lugnet, generaldirektör Tillväxtverket samt medlem i projektets styrgrupp
Björn O. Nilsson, vd IVA samt medlem i projektets styrgrupp
Göran Sandberg, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt medlem i projektets styrgrupp

Vi vill ställa följande frågor till samtliga medverkande i resan:

–       Var delegaterna medvetna om att deras okritiska möten med misstänka krigs- och folkrättsförbrytare stödjer den israeliska ockupationen?

–       Hur avser delegaterna nyttja de nyetablerade kontakterna med misstänkta krigs- och folkrättsförbrytare?

–       Hur ligger detta i linje med företags sociala ansvar (CSR) som torde vara centralt för innovation och hållbar tillväxt (vilket är ett ledord för “Tillväxtverket – en myndighet för hållbar tillväxt”)?
——————————————————————————–

[i]       http://www.cisionwire.se/kungl–ingenjorsvetenskapsakademien–iva/hogprofildelegation-till-israel-for-att-se-pa-innovation i-varldsklass71856
[ii]       http://articles.cnn.com/2009-01-29/world/spain.israel.gaza.lawsuit_1_ben-eliezer-dan-halutz-israeli- embassy?_s=PM:WORLD
[iii]    http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/eu-urges-israel-to-lift-its-blockade-ofgaza-1.296154
[iv]       http://electronicintifada.net/v2/article11238.shtml
[v]       http://www.regeringen.se/sb/d/10036/a/114919
[vi]       http://arielzellman.wordpress.com/2010/08/08/habayit-hayehudi-interview-with-rav-hershkovitz/)
[vii]       http://www.jordantimes.com/?news=33333
[viii]       http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3763086,00.html
[ix]       http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/09/15/the-thin-green-line-its-not-just-the-settlements-or-the-occupation-stupid/
[x]       http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2010/10/14/a_cycle_of_retribution/
[xi]       http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3853720,00.html
[xii]       http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3763086,00.html
[xiii]       http://landshovdingkronoberg.blogspot.com
[xiv]       http://innovationfortillvaxt.se/
[xv]       https://docs.google.com/viewer?url=http://www.iva.se/PageFiles/326/201001-IVA-VB2009-final-svensk.pdf
[xvi]       http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6289&artikel=3293784
[xvii]       http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=3250468
[xviii]       http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=67&doktyp=fr&dok_id=GX11216&rm=2009/10&bet=216

jackets