PGS välkomnar palestinsk enighet

Försoningsavtalet mellan Fatah och Hamas är en stor framgång för det palestinska folket och förstärker hoppet om en rättvis lösning för Palestina-Israelkonflikten, säger ordföranden i Palestinagrupperna i Sverige Per Gahrton och Palestinagruppernas förbundssekreterare Anna Wester som just nu befinner sig i Östra Jerusalem för överläggningar med palestinska organisationer och svenska representanter i Palestina.

Enligt den plan som den palestinska administrationen med stöd av EU under ledning av premiärminister Fayyad arbetar efter skall Palestina administrativt, ekonomisk och på andra sätt vara moget att utropas till stat före slutet av 2011. En förutsättning för att detta skall lyckas är självklart att palestinierna agerar med enighet och att den destruktiva tudelningen mellan Fatah och Hamas överbryggs. Så har nu skett.

Försoningsavtalet mellan Fatah och Hamas är en stor framgång för det palestinska folket och förstärker hoppet om en rättvis lösning för Palestina-Israelkonflikten, säger ordföranden i Palestinagrupperna i Sverige Per Gahrton och Palestinagruppernas förbundssekreterare Anna Wester som just nu befinner sig i Östra Jerusalem för överläggningar med palestinska organisationer och svenska representanter i Palestina.

Enligt den plan som den palestinska administrationen med stöd av EU under ledning av premiärminister Fayyad arbetar efter skall Palestina administrativt, ekonomisk och på andra sätt vara moget att utropas till stat före slutet av 2011. En förutsättning för att detta skall lyckas är självklart att palestinierna agerar med enighet och att den destruktiva tudelningen mellan Fatah och Hamas överbryggs. Så har nu skett.
Enligt Kairoavtalet skall val hållas senare i år, vilket innebär att en legitim palestinsk ledning kommer att kunna utropa den palestinska staten före utgången av 2011. I sitt sista tal som partiledare förklarade Mona Sahlin att hon önskade att Sverige skulle bli det första EU-landet att erkänna Palestina.

Palestinagrupperna uppmanar nu den nya socialdemokratiska ledningen, såväl som den svenska regeringen och andra riksdagspartier att öppet deklarera att de är beredda att erkänna en palestinsk stat som utropas på grundval av den nya palestinska enigheten och de val som kommer att hållas senare i år. Det är också i enlighet med gällande FN-deklarationer och uttalade utfästelser av Sverige och EU att stödja upprättandet av en palestinsk stat.

Israels negativa reaktion på försoningssavtalet får naturligtvis inte påverka Sveriges eller EUs agerande. Israels ockupation av Palestina är illegal och Israel har ingen rätt att förhindra etablerandet av en palestinsk stat inom 1967 års gränser med Östra Jerusalem som huvudstad. Palestinas rättsliga legitimitet bygger dels på 1947 års FN-resolution om en delning av Palestina i en arabisk och en judisk stat, med Jerusalem som internationell zon, dels på FN-resolution 242 och på PLO:s beslut i samband med Osloavtalet att erkänna Israel inom 1967 års gränser. Med denna utgångspunkt har Israel ingen som helst rätt att förhindra eller påverka internationellt erkännande av en livskraftig palestinsk stat inom 1967 års gränser.