Judith Butler förespråkar bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel

Filosofen och queerteoretikern Judith Butler uppmanar till stöd för det palestinska civilsamhällets upprop för bojkotter, desinvestering och sanktioner (BDS).

Judith Butler som nu är på Sverigebesök talade bland annat på Nobelmuseet i Stockholm och påvisade den moraliska skyldigheten att bojkotta den israeliska staten i dess nuvarande form. Hon redogjorde för sitt resonemang om ansvar över sådant som vi inte valt, att vi har ett etiskt ansvar att agera över sådant som sker långt borta när det förmedlas och kommer oss nära.

Vid ett möte hos Palestinagrupperna i Sverige med representanter från ledande svenska folkrörelseorganisationer vidareutvecklade Butler dessa tankar genom att tala om det palestinska civilsamhällets uppmaning till bojkotter, desinvestering och sanktioner. Hon menar att BDS är ett legitimt icke-våldsmedel för att bemöta det israeliska apartheidsystemet och den israeliska koloniseringen av palestinsk mark.
Butler uppmanar framför allt till olika former av akademiska och kulturella bojkotter av institutioner och kulturarrangemang i Israel. Butler uttryckte stor oro över hur Israel försöker “rentvätta” ockupationen genom att marknadsföra sig som HBT- vänligt. Hon understryker att det inte går att förhålla sig neutral genom att undvika BDS.

– Vi får inte låta oss utnyttjas av israeliska staten. När jag talade första gången på ett israeliskt universitet uttryckte rektorn tacksamhet över att jag trotsade bojkotten och framträdde där. Det vill jag inte vara med om igen. Däremot har jag många vänner och kollegor i Israel som jag gärna samarbetar med, säger Judith Butler.