Inför vapenembargo mot Israel

Det palestinska civilsamhället tillsammans med bland andra två innehavare av Nobels fredspris och det europeiska nätverket mot vapenhandel (ENAAT), uppmanar  omvärlden att införa ett vapenembargo mot Israel.

Detta upprop kommer samtidigt som Ship to Gaza/Frihetsflottan fortsätter försöken att bryta blockaden av Gaza och hundratals resenärer nekas inträde till Israel för att de avser besöka Palestina. Detta är enbart de senaste av Israels försök till isolering av det palestinska områdena.

Det palestinska civilsamhället tillsammans med bland andra två innehavare av Nobels fredspris och det europeiska nätverket mot vapenhandel (ENAAT), uppmanar  omvärlden att införa ett vapenembargo mot Israel.

Detta upprop kommer samtidigt som Ship to Gaza/Frihetsflottan fortsätter försöken att bryta blockaden av Gaza och hundratals resenärer nekas inträde till Israel för att de avser besöka Palestina. Detta är enbart de senaste av Israels försök till isolering av det palestinska områdena.

“Jag ställer mig bakom detta upprop eftersom vi strävar efter fred och rättvisa för palestinier och israeler genom icke-våld,” säger den sydafrikanska ärkebiskopen Desmond Tutu. Naomi Klein förklarar att “Detta vapenembargo är ett välmotiverat steg mot ett nödvändigt slut på Israels straffrihet.”

Palestinagrupperna har arbetat för ett fritt Palestina sedan 1976 och anser att ett vapenembargo mot Israel borde ha införts för länge sedan. Istället har Israel klättrat till att bli den fjärde största vapenproducenten i världen, en industri som till stor del  finansierar fortsatt ockupation och förtryck av palestinier som lever under apartheidförhållanden. Även Sverige deltar i militära- och säkerhetssamarbeten med Israel.

Det är en sak att tala om Israels folkrättsbrott, det är en annan sak att göra handling av orden. Sveriges och övriga Europas oförmåga att agera möjliggör förtrycket av palestinierna och legitimerar fortsatta folkrättsbrott säger Per Gahrton, Palestinagruppernas ordförande.

Per Gahrton menar att svenska regeringen bör ta ledningen i arbetet för att införa av ett vapenembargo mot Israel tills dess att Israel upphör med ockupationen av Palestina.

För att läsa hela uppropet som det författats av BNC, tryck här.