Coop stoppar inköpen av Soda Streams kolsyremaskiner

Igår den 19 juli meddelade TT att Coop inför inköpsstopp av Soda Streams kolsyremaskiner efter att det framkommit att de fortfarande tillverkas på ockuperat palestinskt område. Att sälja produkter från ockuperat område strider mot Coops etiska policy liksom mot FN:s etiska riktlinjer för företag.

Palestinagrupperna välkomnar Coops beslut. Att Coop fryser inköpen är en viktig signal till andra svenska återförsäljare av Soda Stream och i fortsättningen ett viktigt steg i rätt riktning, dvs. frysningen av samarbeten med företag och organisationer som tjänar på ockupationen av Palestina och bidrar till folkrättsbrott.

I ett internt brev till PGS skriver Magnus Nelin, Coop/KFs presschef: Under den senaste veckan har SodaStream återigen uppmärksammats och den informationen indikerar att vi inte fått en fullständigt och korrekt information.

Coop meddelar att beslutet kommer efter att det i ett Tv4 inslag bland annat avslöjats att Coops leverantör Empire gett osann information kring Soda Streams ursprung. En tredjeparts revision kommer nu att tillsättas för att vidare utreda ärendet.

Palestinagrupperna har under de senaste två åren uppmärksammat Coop och andra återförsäljare på att Soda Streams kolsyremaskiner tillverkas på ockuperat palestinskt område. Bland annat har PGS samlat bildmaterial från Coops stormarknader som visar att de kolsyremaskiner som Coop säljer inte kommer från Kina utan från ockuperat palestinskt område. Dessa fynd stämmer väl överens med vad bland annat israeliska människorättsorganisationer lyft fram mot Soda Stream.

Till TT hävdar Coop dock fortfarande att det finns garantier för att all Soda Streams produktion sker i Kina.