Stöd palestiniernas rätt till en egen stat

Under september pågår en process där palestinierna formellt skall begära medlemskap i FN och erkännande av en palestinsk stat inom 1967 års gränser. 124 länder har redan uttalat sitt stöd för ett erkännande av Palestina och över en miljon människor har skrivit på ett upprop med uppmaning till EU:s medlemstater att också erkänna den palestinska staten. Men tyvärr har USA ännu inte anslutit sig till dem och EU-länderna står splittrade i frågan.

Under september pågår en process där palestinierna formellt skall begära medlemskap i FN och erkännande av en palestinsk stat inom 1967 års gränser. 124 länder har redan uttalat sitt stöd för ett erkännande av Palestina och över en miljon människor har skrivit på ett upprop med uppmaning till EU:s medlemstater att också erkänna den palestinska staten. Men tyvärr har USA ännu inte anslutit sig till dem och EU-länderna står splittrade i frågan.

Palestinagrupperna i Sverige påminner den svenska regeringen om dess egen målsättning som är att “Palestina ska bli en oberoende, livskraftig och demokratisk stat.” Vi uppmanar därmed regeringen att ta initiativ till att också formellt erkänna en palestinsk stat och att driva på för att hela EU ska göra det.

Under 20 år har fredsförhandlingarna avlöst varandra. En strategi som totalt misslyckats och förhandlingarna har istället gjort att Israels ockupation har kunnat fortsätta och förtrycket förvärras. Samtidigt har de israeliska bosättningarna på palestinsk mark oavbrutet expanderat till vad som idag är närmare 150 kolonier där ungefär en halv miljon israeler bor.

Genom att nu erkänna en palestinsk stat tar omvärlden sitt ansvar för palestiniernas rättigheter och sätter press på Israel att upphöra med ockupationen och följa internationell rätt.

Precis som Palestinian BDS National Committee (BNC), den största representanten för det palestinska civila samhället, vill Palestinagrupperna understryka att erkännandet av en palestinsk stat måste innefatta flera viktiga krav på Israel. Strävan efter palestiniernas rättigheter måste intensifieras efter september, det är en förutsättning för att erkännandet av en stat ska resultera i mer än ord.

Förutsättningarna för ett verkligt palestinskt självbestämmande måste vara att ockupationen och koloniseringen av palestinsk mark upphör, att diskrimineringen av palestinier som är israeliska medborgare avskaffas och att palestinska flyktingars rätt att återvända respekteras i enlighet med FN:s resolution 194. Vi menar också att det är viktigt att det blir PLO, Palestine Liberation Organization, som representerar palestinierna i FN och i andra internationella forum, eftersom PLO även företräder de palestinska flyktingarna runt om i världen.

Palestinagrupperna vill också betona vikten av att de länder som erkänner en palestinsk stat inte fortsätter att belöna och underlätta för ockupationen genom förmånliga samarbetsavtal med Israel. Vi upprepar vårt stöd till det palestinska civila samhällets uppmaning om bojkott, desinvestering och sanktioner mot den israeliska staten så länge ockupationen, förtrycket och diskrimineringen fortgår/tills dess att Israel till fullo respekterar palestiniernas rättigheter.