Sodastreams svar övertygar inte

Stoppa Sodastream-kampanjen fick via PR-firman Edelman ett svar från italienska Sodastream på vårt brev, undertecknat av 11 000 personer och trettio grupper som uppmanande återförsäljare och annonsörer att avsluta sina relationer med det israeliska företaget på grund av dess brott mot internationell rätt.

Vi anser att de punkter Sodastream tar upp är irrelevanta, eftersom de inte berör huvudfrågan; brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt genom delaktighet i Israels ockupation av palestinskt territorium.

Låt oss ändå att gå igenom uttalandet punkt för punkt:

1.    ”Sodastream har sitt huvudkontor i Tel Aviv i Israel och tillverkar sina
produkter i tolv fabriker fördelade på många olika länder, inklusive Kina,
Tyskland, Sverige, Nya Zeeland, Sydafrika, Holland, USA och två fabriker i Israel, varav Mishor Adumim är en…”

Även om det skulle finnas hundratals fabriker över hela världen skulle detta inte ändra det faktum att fabriken i Mishor Adumim är byggd på mark stulen från palestinierna och därigenom bryter mot mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Sodastreams årsberättelse visar också att fabriken i Mishor Adumim är företagets huvudfabrik:

•    Med sina 15 256 m2 är fabriken fyra gånger större än huvudkontoret i Tel Aviv och åtta gånger större än den andra israeliska fabriken i Ashkelon, som bara tillverkar smaker för läskedrycker.
•    Fabriken i Kina tillverkar bara ”vissa komponenter”.
•    Fabrikerna i Tyskland, Sverige, Nya Zeeland, Australien, Sydafrika, Holland och USA är bara försäljnings- och marknadsföringskontor och påfyllningsanläggningar för koldioxidbehållare.

2.    ”….ungefär 160 palestinier får sociala förmåner och hälsovård i enlighet med och överskridande israelisk lag, inklusive pension och försäkring. Arbetslagstiftningen i Israel kräver att en arbetsgivare betalar en lön som är fyra gånger högre än den som krävs av den Palestinska Myndigheten. Om man tar hänsyn till att varje anställd i genomsnitt försörjer tio anhöriga och ser till arbetslösheten inom den Palestinska Myndigheten (uppskattad till 30 %) bidrar företaget med mat och husrum till 1600 personer. Dessutom ger Sodastream förmåner som omfattar dagliga varma måltider, kläder, transport och övertidersättning på upp till 200 % i enlighet med israelisk lag.”

Att företag som Sodastream, som profiterar på den israeliska ockupationen, ser sig själva som palestiniernas välgörare är absurt. Även om arbetsförhållandena för de palestinska arbetarna vore som de beskrivs (något den israeliska organisationen Kav LaOved visat inte stämmer) återstår det faktum att de som är utsatta för en ockupationsmakt inte kommer i åtnjutande av mänskliga rättigheter (exempelvis rätten att organisera sig fackligt) och är under konstant hot om att när som helst få sitt tillstånd att arbeta i bosättningen indraget.

Palestinska arbetare har ofta inget annat val än att arbeta i bosättningarna, på grund av den höga arbetslöshet som är ett direkt resultat av den israeliska ockupationen. Rapporten från 2011 års FN-konferens om handel och utveckling sammankopplar uttryckligen nedgången inom de palestinska jordbruks- och industrisektorerna och de förfärliga mänskliga förhållandena med den israeliska ockupationspolitiken, särskilt konfiskerandet av land och naturresurser, begränsningarna av rätten till fri rörlighet för människor och varor och isoleringen från internationella marknader. Bara ett kolonialt tankesätt kan hävda att de skapar arbete åt de människor de bestulit på land och frihet.

3.    Bland de 700 anställda i Mishor Adumim-fabriken finns judar, kristna, ryssar, etiopier, beduiner och amerikaner. Enligt Sodastreams uppfattning är detta ett utmärkt exempel på fredlig samexistens som leder till ekonomiskt välstånd till gagn för alla. Bolaget firar allas högtider och har främjat kulturellt utbyte.”

Att tala om ”fredlig samexistens” mellan människor som inte har samma rättigheter och samma sociala, ekonomiska och politiska möjligheter är absurt. Bland Sodastreams anställda finns markanta skillnader mellan förhållandena för ockupanterna och de ockuperade. Precis som den svarta majoriteten i Sydafrika under apartheidtiden fick beträda områden reserverade enbart för vita bara om de skulle arbeta, är palestinierna beroende av ockupationsmakten för att få arbetstillstånd.

Dessutom blev Jahalinbeduinerna, som redan drivits bort från sin mark i Negev på 1950-talet, förvisade från just det område där Sodastream har sin fabrik.

4.    Som ni vet har Sodastream nyligen beslutat att inte utvidga sin fabrik i Mishor Adumim, utan att istället bygga en fabrik innanför den Gröna Linjen. Byggandet pågår redan, enligt beslut av styrelsen.

Att förbinda sig att inte utvidga en illegal verksamhet, som Sodastream enligt företagets hemsida har bedrivit sedan 1996, är inte mycket värt. Faktum kvarstår att huvudfabriken är belägen i en olaglig israelisk bosättning, i strid mot internationell rätt.

5.    ”Sodastream drar för närvarande inte fördel av låga hyror och skulle kunna hyra andra fabriker i de oomstridda delarna av Israel till en mycket lägre kostnad. Samma sak gäller för skattesatser, företaget betalar samma skatt som andra industriområden i Israel, vare sig det är beläget i omstridda områden eller inte.”

Sodastreams årsrapport listar bland sina ”riskfaktorer” möjligheten att på grund av negativ publicitet och bojkotter, tvingas ”flytta en ansenlig del av sin produktion till ett läge utanför Västbanken” vilket skulle ”begränsa vissa av de skatteförmåner vi för närvarande är berättigade till”.

I själva verket är Mishor Adormin industriområde erkänt som ”Utvecklingszon A”, vilken kommer i åtnjutande av de högsta skatteförmånerna från den israeliska staten.

Slutligen är de palestinska områdena ockuperade, inte ”omstridda”, detta enligt den Internationella domstolen, Internationella Rödakorskommittén och The Conference of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention, bland andra.

6.    ”Vad gäller COOP Sverige stämmer det att de den 19 juli beslöt att upphöra med försäljningen av dessa produkter, men det är också sant att de efter en snabb undersökning beslöt att ställa tillbaka dem på hyllorna.”

Svenska aktivister informerar oss om att COOP Sverige gör gällande att de har genomfört en undersökning som enligt deras synsätt rättfärdigar att de marknadsför Sodastreams produkter. COOP Sverige har emellertid vägrat att delge de svenska aktivisterna denna rapport. Om Sodastream skulle förse oss med rapporten skulle vi gärna kommentera den.

7.    ”Sodastream står också under sträng kontroll av Israels miljövårdsmyndighet, vilket medför oannonserade inspektioner, och företaget håller högsta miljöstandard.”

Det är välkänt att israeliska och internationella företag anser att israeliska miljölagar inte är tillämpliga på den ockuperade Västbanken. Enligt 2009 års rapport från den israeliska organisationen B´Tselem, genomdriver inte Israel miljölagar i bosättningarna eller industriområden på den ockuperade Västbanken.

Vad gäller oannonserade inspektioner är Sodastreams fabrik i Mishor Adumim enligt Bloomberg Businessweek och Corporate Watchs hemsida den strängast bevakade i området, med elektriska stängsel och kameror som filmar allt som händer utanför.

8.    Efter publiceringen av falska rapporter har företaget också beslutat att bjuda in besök och inspektioner, särskilt social granskning, inklusive den internationellt accepterade BSCI-revisionen, vilket lett till slutsatsen att inga förändringar är nödvändiga.”

Naturligtvis har en kontrollorganisation som certifierar en fabrik belägen på ockuperat palestinskt territorium ingen trovärdighet överhuvudtaget.

Stoppa Sodastream-kampanjen kommer att fortsätta att ifrågasätta Sodastreams bedrägerier, organisera initiativ för att avslöja den sanning företaget försöker dölja och stödja en bojkott av dess produkter.

Stop Sodastream – Italy

Pure ClimaCool Boost