Ny våg av kritik mot SodaStream

Företaget SodaStream marknadsför sig som miljövänliga och etiskt ansvarsfulla, men detta döljer en ful sanning: företaget har sin huvudsakliga produktionsanläggning i bosättningen Ma’ale Adumim på ockuperad palestinsk mark. Bosättningar är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett krigsbrott.

Det faktum att SodaStreams kolsyreapparater fortsätter att tillverkas i den israeliska bosättningen har uppmärksammats i såväl utländsk som svensk media om och om igen. SodaStream har vid olika tillfällen lovat svenska återförsäljare att flytta produktionen men internationellt har företaget inte gjort någon hemlighet av att produktionen fortsätter: tvärtom marknadsför de sin fabrik i Ma’ale Adumim som ett flaggskepp för företaget. VD:n David Birnbaum målar gärna upp SodaStreams fabrik som ett idylliskt samexistensprojekt där palestinier och israeler arbetar sida vid sida. Verkligheten ser dock mycket annorlunda ut. Palestinska arbetare vid fabriken vittnar om att de utsätts för en systematisk diskriminering och ”behandlas som slavar”.

Den verkliga anledningen till att SodaStreams fabrik ligger i Ma’ale Adumim är att företaget därmed får ta del av fördelaktiga subventioner och skattelättnader som den israeliska staten använder för att uppmuntra företag att verka i de israeliska bosättningarna.

Marken som Sodastream fabrik ligger på har tagits med våld från palestinier. Enligt organisationen Oxfam förvisade den israeliska armén 200 palestinska familjer från sina hem för att ge plats åt Ma’ale Adumim i början av 1990.

På grund av de restriktioner som den israeliska ockupationen medför, har många palestinier inget annat val än att ta arbete i industriområden som ligger i illegala bosättningar på stulen palestinsk mark, och som uteslutande tjänar den israeliska industrin. Även om SodaStream skryter med att dess fabrik ger palestinier anställning, är företagets existens i den israeliska bosättningen det som hindrar palestinsk självförsörjning och ekonomisk utveckling – själva grunden för en livskraftig palestinsk framtid.

Trots att 150 000 palestinier bor i område C, där SodaStreams fabrik är belägen, är mer än 99 % av marken stängd för palestinsk utveckling, medan 68 % eller mer är reserverad för illegala israeliska bosättningar. Världsbanken har i flera rapporter fastslagit att det största hindret för palestinsk ekonomisk tillväxt är Israels restriktioner över område C, som ”begränsar tillväxt, investeringar och arbetstillfällen”.

SodaStreams tal om samexistens och brobyggande är inget annat en grov förolämpning mot alla de palestinier som lider under den israeliska statens systematiska förtryck. SodaStream låtsas vara lösningen på ett problem det har bidragit till att skapa, och från vilken företaget får avsevärd profit genom att utnyttja stulen mark och billig arbetskraft.

Biståndsorganisationen Oxfam har nu hamnat i blåsväder då en av organisationens ambassadörer, skådespelaren Scarlett Johansson, blivit SodaStreams ansikte utåt. I ett uttalande riktar Oxfam kritik mot Johansson och säger bland annat: ”Företag som är verksamma i bosättningar bidrar till att förvärra fattigdomen och förnekandet av rättigheter för de palestinska samhällen som vi arbetar för att stödja. Oxfam är emot all handel från israeliska bosättningar, som är olagliga enligt internationell rätt.” Oxfam överväger nu om de ska avbryta samarbetet med Scarlett Johansson.

I Sverige saluförs SodaStreams produkter av bland annat Coop, Åhléns, ICA, Electrolux Home, Elgiganten, Euronics, Järnia, Media Markt och Siba.

Det råder inget tvivel om att SodaStream bidrar till folkrättsbrott och att svenska återförsäljare assisterar företagets brottsliga verksamhet, samt legitimerar och gynnar företaget ekonomiskt. Palestinagrupperna uppmanar återigen samtliga svenska återförsäljare av SodaStreams kolsyremaskiner och tillbehör att ta sitt ansvar och plocka bort produkterna ur sortimentet.

FN, EU och den svenska staten har upprepade gånger påpekat att de israeliska bosättningarna, separationsbarriären och annekteringen av palestinsk mark är illegala. Att sälja SodaStreams produkter är att strida mot utrikesdepartementets rekommendationer att inte bidra till ockupationsförhållanden och därmed till folkrättsbrott.

SodaStream utnyttjar också det frihandelsavtal som gäller mellan Israel och EU, trots att detta inte omfattar ockuperat palestinskt område. EU-domstolen har slagit fast att det är olagligt att sälja varor från israeliska bosättningar tullfritt inom EU. Domstolen efterfrågar också bättre ursprungsmärkning av israeliska varor eftersom det är vanligt att produkter från bosättningar olagligt märks som ”Made in Israel”. Det vägledande mål som togs upp i EU-domstolen gällde just den kolsyremaskin som i Sverige saluförs under namnet SodaStream.

Tillföljd av det lukrativa samarbetet med SodaStream, har skådespelerskan Scarlett Johansson avslutat sin roll som ambassadör för Oxfam. I ett uttalande säger Oxfam: “While Oxfam respects the independence of our ambassadors, Ms. Johansson’s role promoting the company SodaStream is incompatible with her role as an Oxfam Global Ambassador. Oxfam believes that businesses, such as SodaStream, that operate in settlements further the ongoing poverty and denial of rights of the Palestinian communities that we work to support. Oxfam is opposed to all trade from Israeli settlements, which are illegal under international law.” 

Länkar:

http://www.nytimes.com/2014/01/11/business/media/sodastream-to-bring-som…

http://www.huffingtonpost.com/2014/01/24/scarlett-johansson-sodastream-s…

http://thelede.blogs.nytimes.com/2014/01/23/scarlett-johanssons-sodastre…

http://thelede.blogs.nytimes.com/2014/01/27/scarlett-johanssons-defense-…

http://www.ibtimes.com/scarlett-johansson-responds-oxfam-criticism-being…

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4322688

http://endtheoccupation.org/scarlett

http://stopsodastream.org/

http://mondoweiss.net/tag/scarlett-johansson

http://electronicintifada.net/tags/scarlett-johansson