Fadderbrev nr 4, 2014

Ett stort tack till alla er som under det gångna året regelbundet givit ett bidrag till Palestinainsamlingen genom ert fadderskap. Att ni är faddrar gör att vi kan planera vårt biståndsarbete och säkra de egeninsatser som behövs.

Under året som gått har vi fortsatt arbetet med våra samarbetspartners i Gaza, på Västbanken och i Libanon och har betalat ut 227 000 kronor i egeninsatser för dessa projekt.

Vi har också tack vare extra bidrag från faddrar, donationer och den insamling som startade under kriget mot Gaza kunnat betala ut extrapengar på 350 000 kronor till Gaza Community Mental Health Program (GCMHP) och 200 000 kronor till Palestinian Medical Relief Society (PMRS).

Både GCMHP och PMRS har skickat mail och framför sina hälsningar och tack till alla som gett bidrag till dem via Palestinainsamlingen. Från GCMHP fick vi detta mail:
”Dear friends, once again you set the tone for the year by helping us run a successful work during this terrible and hard time. On behalf of the GCMHP, I express heartfelt thanks to all what you do. Thanks Yousef”

Direkt efter att Israel slutat bomba, samlades GCMHP’s avdelningschefer för att planera sitt akutprogram. Bland annat påbörjade de en utbildning i första hjälpen för familjer och personal som träffar alla de barn som drabbats av psykiska problem relaterade till attackerna mot Gaza. De genomförde också fem lägerskolor i samarbete med olika barn- och ungdomsorganisationer. Psykologer och socialarbetare från GCMHP har deltagit på alla läger som riktade sig till 250 barn från olika delar av Gaza. Lägren varade i 10 dagar och innefattade olika aktiviteter och också små utflykter till havet. Det övergripande målet med projektet är att förbättra situationen för barn som utsatts för traumatiska upplevelser och att ge skolorna rådgivning och barnen möjligheter till olika fritidsaktiviteter.

En av de organisationer som GCMHP samarbetade med och kommer att arbeta med också framöver var Gaza Sports club. Dock blev delar av klubbens utomhusplaner förstörda under en attack och de frågade PGS om vi kunde hjälpa dem med renoveringskostnaderna. I september betalade PGS 20 000 kronor till klubben.

WAC-MA’AN en israelisk oberoende fackförening som organiserar och stödjer både israeliska och palestinska arbetare fick ett stöd på 20 000 kronor i juni 2014. Bidraget har använts till att stödja Sindyanna of Galilée, en ideell organisation som leds av kvinnor som arbetar för en social förändring i Israel. Sindyanna symboliserar ett unikt samarbete mellan palestinier och israeler inne i Israel som stävar efter att stärka ekonomin för den palestinska befolkningen i Israel. Sindyanna är inte bara ett medel för hjälp till bönder i Galiléen utan också ett sätt att visa att rättvisa ekonomiska förutsättningar är en del av lösningen på Palestina/Israelkonflikten. www.sindyanna.com

Shatila Youth Center (CYC) fick i slutet av sommaren ett bidrag på 20 000 kr för sitt arbete med att ge utrymme för barn och ungdomar i Shatila och Nahr el-Bared flyktingläger i Libanon att utveckla sin potential. CYC är en frivilligorganisation som riktar sig till alla nationaliteter i lägren, inklusive många syriska och libanesiska barn. De arbetar utifrån alla barns och ungdomars rätt till lek och lärande på en säker plats i samhället http://cycshatila.org/contact-us/

Det israeliska fotokollektivet ActiveStills består av aktivister som använder foto för att visa på sociala orättvisor i Israel, men framför allt hur ockupationen påverkar palestinierna. De dokumenterar bland annat demonstrationerna i byarna på Västbanken, arresteringar och trakasserier som befolkningen får utstå från bosättare. De har under en längre tid låtit PGS använda deras bilder till vår hemsida och i Palestina NU och i september beslutades av vi skulle ge dem ett bidrag på 20 000 kr. Så här beskriver de sig själva. “We view ourselves as part of the struggle against all forms of oppression, racism, and violations of the basic right to freedom. We work on various topics in Israel and Palestine including; the Palestinian popular struggle against the Israeli occupation, women’s rights, immigration, asylum-seekers, social justice struggles, the siege on Gaza, housing rights, animal rights and more.”

God Jul och ett Gott Nytt år önskas ni alla från PGS

Yvonne Fredriksson