Givarbrev nr 4, 2016

Ett stort tack till alla er som gett regelbundna bidrag till Palestinainsamlingen under 2016. Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt för oss att planera och genomföra de barn- och ungdomsprojekt som vi stöder i Palestina och i Libanon.

Under året som gått har vi utöver era regelbundna bidrag fått ett flertal engångsbidrag som gjort att vi kunnat ge stöd till olika organisationer som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar. Bland annat har vi haft möjlighet att ge ett bidrag på 100 000 kronor för att stödja de palestinska flyktingarna i Syrien som lever under mycket svåra förhållanden. Pengarna betalades till UNRWA, en av FNs biståndsorganisationer som alltid saknar de resurser de skulle behöva. Stödet gick till deras kampanj Syria ”Remember Us”. Nedan följer ett utdrag från UNRWAs tackbrev.

Dear friends Allow me to thank you for your most generous contribution of 100,000 SEK. This donation will play an important role in enabling us to provide urgent emergency relief and other essential services for Palestine refugees trapped in the on-going war in Syria. Thank you once again for your kind donation towards Palestine refugees in Syria during this difficult situation.
With warmest wishes, Misbah Sheikh

Vi har också gett bidrag till den israeliska människorättsorganisationen B´tselem, ett symboliskt bidrag för att visa vårt moraliska stöd eftersom de blivit hårt åtsatta av den israeliska regeringen på grund av sitt engagemang mot ockupationen. B´tselem dokumenterar bland annat övergrepp som palestinier utsätts för av israeliska myndigheter, soldater och bosättare.

En del av PGS lokalgrupper står regelbundet och samlar pengar på gator och torg och några av dom öronmärker sina bidrag med Gaza. I början av december skickade vi 20 000 kr till GCMHP.
Vi har även fortsatt ge extra utbildningsstöd till våra samarbetspartners på Västbanken. Al Jaleel Center i Balbeck i Libanon som inte får några bidrag via Forum Syd fick under året stöd till sitt projekt ”Let’s live Healthy” där barn och unga fick lära sig vikten av att ät nyttig, billig och näringsriktig mat.

Under 2016 har vi med stöd från Brödet och Fiskarna i Västerås fortsatt med utbildningsinsatser i samarbete med Gaza Community Mental Health Program, GCMHP. David Henley (barnneurolog) och Henrik Pelling (barnpsykiatriker) har tillsammans med en logoped och en psykolog från Uppsala varit i Gaza ett flertal tillfällen för att ge utbildning om autism till olika organisationer under ledning av GCMHP.

I decembernumret av Palestina Nu kan ni läsa lite om den workshop vi genomförde tillsammans med våra samarbetspartners för att förbereda inför det gemensamma barn- och ungdomsprogram som ska starta 2018. De som ska ingå i programmet är våra tidigare partners och Al Jaleel Center som fått stöd under flera år direkt via Palestinainsamlingen. Det var mycket jobb för att få det hela att funka, framförallt var det svårt för palestinierna från Libanon att få visum till Jordanien. Sedan var det all logistik med resor, hotell, föreläsare och översättare. Men det var värt allt slit då workshopen blev jättelyckad och alla deltog med stort engagemang. Det fanns även tid för alla att lära känna varandra. Nu återstår arbetet för våra partners att skriva ansökningar till PGS som sedan sammanfogas allt till en ansökan som ska vara inne hos Forum Syd 1 juni, 2017. Då alla projekt inte löper parallellt har vi fått ett ettårigt stöd under 2017 till Askar camp och Abu Dis Youth Club.

God Jul – Gott Nytt År från PGS

nike news