Givarbrev nr 4, 2018. Möte med partners i Härnösand

Under fyra oktoberdagar träffades PGS och representanter från våra samarbetspartners i Palestina och Libanon.  Tack vare att vi nu jobbar med alla projekten i ett program har vi möjlighet att ses allihop och det känns verkligen viktigt och bra. Den här gången ägde mötet rum på Sida Partnership Forum i Härnösand. Ofta hålls möten som de här i länderna där organisationerna jobbar, men i vårt fall är det inte möjligt eftersom Libanon inte accepterar att palestinier från Västbanken reser dit och Israel tillåter inte besök från Libanon.

Två representanter från varje av de fem samarbetsorganisationerna deltog i mötet, samt fyra personer från PGS. Under mötesdagarna delade alla med sig av sina erfarenheter och gav varandra tips, råd och inspiration i arbetet med barn och unga. Tredje dagen åkte vi på utflykt till Sundsvall. Vi gjorde studiebesök på skolor och annan verksamhet för barn och ungdomar. Värdar för besöket var Sundsvalls Palestinagrupp som ordnat ett jättefint program. 

Förutom utbyte av idéer och erfarenheter knöts nya vänskapsband och nätverk stärktes. Eftersom palestinier som är flyktingar i Libanon inte kan besöka Palestina och vice versa, gav mötet också ökad insikt om hur människor lever och vilka utmaningar som finns i de olika länderna. Palestinierna från Västbanken lärde sig mer om hur flyktingarna i Libanon lever och behandlas.  Ungdomsklubben i Abu Dees på Västbanken berättade om dagliga raider och konflikter i deras närområde och hur det påverkar deras verksamhet. Förutom sport arbetar ungdomsklubben även med information till sina medlemmar kring hur de skall agera i en nödsituation samt vilka rättigheter ungdomarna har om de arresteras. Organisationen Naba´a i Libanon berättade om hur de arbetar med att försöka fånga upp de många ungdomar i flyktinglägren som inte får fortsätta gå i skolan, far illa på skolor eller på arbetsmarknaden. Diskrimineringen mot flyktingar är benhård. Under mötesdagarna skapades även idén till en blogg – Palestinian Youth Now – som skall visa allmänheten hur de fem organisationerna arbetar med barn och unga och vilka kontexter de lever i.

En annan glädjande nyhet är att vi tack vara lyckad insamling under året kommer att ha möjlighet att innan årsskiftet ge extra-bidrag till följande organisationer:  Physicians for Human Rights, BTSelem, +972 magazine, Activestills, Palestinian Medical Relief Society (Gaza), Defense for Children International Palestine, SkateQilya och Saraya Centre for Community Services in Jerusalem.

Alla dessa är viktiga civilsamhällsorganisationer eller rörelser som gör ett betydelsefullt arbete med båda humanitära insatser, socialt arbete och med informationsspridning.

Tack för ditt bidrag och gott nytt år!

Louise Thorn, PGS programansvarig

 

Air Jordan For Men