Kongressen flyttas till hösten

Den 24/3 hade Palestinagrupperna ett extrainsatt styrelsemöte för att diskutera situationen med anledning av Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om resor och möten. Vi fattade då beslut att flytta fram kongressen/årsmötet som skulle hållits den 9-10 maj till i höst. Vi återkommer med ett datum så snart vi kan. I övrigt kommer vi att jobba på med vårt informations- och opinionsarbete men på lite nya sätt. Då flera planerade seminarier och andra evenemang har ställts in så behöver vi tänka nytt och samma sak gäller ju för organisationer över hela världen. Möten, kampanjer, seminarier och annat kommer att hållas digitalt istället.

Det är viktigt att vi fortsätter vårt solidaritetsarbete med Palestina, speciellt i dessa svåra tider. Vi återkommer med information om hur vi arbetar med att stödja palestinierna i deras kamp mot Corona.

Kampen går vidare.

Styrelsen