Stöd till arbetet med att stoppa Corona i Palestina

Palestinian Medical Relief Society, PMRS är en av de organisationer som nu i nära samarbete med hälsovårdsministeriet i Palestina arbetar för att kontrollera och hindra spridning av Coronaviruset.

Genom mobila klinker når PMRS ut på landsbygden både på Västbanken och i Gaza där de bedriver upplysningskampanjer. De informerar om vikten av att följa direktiven att nysa i armvecket, tvätta och sprita händerna samt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

I Betlehem där de första fallen med smittade upptäcktes har PMRS personal och volontärer arbetat hårt för att säkerställa att självisolering genomförs och de ger också stöd till de i samhället som behöver hjälp med olika saker eftersom staden är i karantän.

En omfattande spridning av coronaviruset i Palestina vore en stor katastrof, då många lever trångt i lägenheter och flyktingläger. Sjukvården är redan hårt belastad och det råder brist på medicinsk utrustning. I Gaza har människor inte tillgång till rent vatten och det finns bara elektricitet under delar av dygnet. Palestinierna behöver vårt stöd och vår solidaritet i dessa svåra tider.

Palestinagrupperna har beslutat att stödja PMRS arbete med 100 000 kronor genom Palestinainsamlingen.

Tack till alla som bidrar!

Palestinainsamlingen 90 11 57 – 8 Swish 1239011578