Försvara folkrätten – förkasta Trumps plan!

USAs president Donald Trump har nu presenterat sin sedan länge annonserade “fredsplan” för Israel och Palestina. Denna “Deal of the century” är dock ett ensidigt dokument som helt bortser från palestiniernas rättigheter och tillfredsställer många av den israeliska högerns extrema önskningar – annektering av stora delar av Palestina och Jerusalem som Israels odelade huvudstad.

Planen kommer, om den förverkligas, att underminera möjligheten till en livskraftig palestinsk stat och omöjliggöra en rättvis fred. Med bosättningarna kvar förvandlas de palestinska områdena till bantustaner liknande de som fanns i Sydafrika under apartheidregimen. Detta skulle leda till mer våld och ökat förtryck av palestinierna.

Vi uppmanar omvärlden – FN, EU och den svenska regeringen – att kraftfullt ta avstånd från Trumps plan, upprätthålla respekten för internationell rätt och FN:s resolutioner i frågan samt ta initiativ till sanktioner för att förmå Israel att avsluta den folkrättsvidriga ockupationen.

Palestinagrupperna i Sverige