Kongress 10 oktober 2020

På grund av Coronapandemin flyttade vi fram Palestinagruppernas kongress/årsmöte som skulle hållits i maj i år. Nytt datum är den 10 oktober på Södermalm i Stockholm. Vi räknar med att kunna ses fysiskt, men är beredda på att anpassa oss efter situationen och planerar för att de som vill ska kunna vara med på distans.

Nytt datum: Lördagen den 10 oktober 2020 i Stockholm

Alla medlemmar är välkomna och deltagaravgiften är 100 kronor. 

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: Program, verksamhets- och revisionsberättelser, ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, förslag från styrelsen, ev stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek samt PGS arbete framöver.

Kongresshandlingarna skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig via e-post: info@palestinagrupperna.se eller post till Palestinagrupperna i Sverige, Tegelviksslingan 20, 116 45 Stockholm. Telefon: 08-641 72 88
Uppge namn, adress och e-post

Välkomna!