Kongress 10 oktober 2020

På grund av Coronapandemin flyttade vi fram Palestinagruppernas kongress/årsmöte som skulle hållits i maj. Under årets kongress kan du välja om du vill vara med på plats i Stockholm eller via nätet. Högst 50 personer får vistas i lokalen och då är alla funktionärer inräknade. Uppge i anmälan hur du vill delta.

Tid: Lördagen den 10 oktober 2020 klockan 10.00 – 17.00
Plats: Södermalm i Stockholm eller digitalt via Zoom (eller annan internetplattform för digitala möten)

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör.

Kongresshandlingarna skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig senast den 25 september till  anna@palestinagrupperna.se
eller telefon 08-641 72 88
Uppge namn, adress och e-post samt om du vill delta på plats i lokalen eller via Zoom.

Obs! Om du redan anmält dig, hör av dig och meddela om du vill delta på plats eller digitalt.

Välkomna!