Maher al-Akhras måste friges!

Maher al-Akhras Foto: Oren Ziv, ActiveStills

Maher al-Akhras (49) arresterades av israelisk militär på det ockuperade Västbanken den 27 juli i år. Han har därefter hållits i så kallat administrativt förvar utan att varken han själv eller hans advokat fått veta vad han är anklagad för. Direkt efter arresteringen påbörjade han en hungerstrejk som fortfarande pågår – och som nu hotar hans liv.

Framställan om Maher al-Akhras frigivning har tre gånger, och senast den 12 oktober, lämnats in till det israeliska rättsväsendet av hans advokat – men utan resultat. På ”förslag” från Israels Högsta domstol skall Maher al-Akhras dock friges i slutet av november – om han fortfarande är vid liv då.

Enligt militärorder 1651 kan palestinier i de ockuperade områdena – men inte de israeliska bosättare som olagligt befinner sig där – arresteras och hållas fängslade på obestämd tid utan rättegång eller dom. I nuläget sitter runt 350 palestinier i administrativt förvar. I några fall sedan närmare 10 år. Sedan ockupationens inledande 1967 har över 50 000 beslut om administrativt förvar tagits.

Palestinian Center for Human Rights (PCHR)  och flera andra människorättsorganisationer begär nu att omvärlden kräver ett omedelbart frigivande av Maher al-Akhras för att rädda hans liv. De kräver också stopp för godtyckliga fängslanden och att Israel fullföljer sina förpliktelser som ockupationsmakt att skydda civila inom de ockuperade områdena.

Hur ställer sig den svenska regeringen till denna begäran?

Gunnar Olofsson
Palestinagrupperna i Sverige

Läs mer: Israeli and Palestinian human rights organizations: Hunger striking Palestinian prisoner Maher al Akhras may die any day, must be immediately released