Givarbrev 3, 2020. Solidaritet med Beirut

Den fjärde augusti exploderade en del av hamnen i Beirut. Det var en stor last av beslagtaget konstgödsel som var på väg till Moçambique från Georgien. Trots att många hade varnat att detta kunde vara en tickande bomb, förvarades det där under flera år. I hamnen, mitt i staden. Förödelsen var enorm med fler än 200 döda, 6 500 skadade och 300 000 hemlösa. Explosionen skedde under en tid när Libanon redan var i en svår ekonomisk kris och mitt under coronapandemin. Och dessutom är Libanon sedan länge ett av de länder i världen som, räknat per invånare, har tagit emot flest flyktingar.

Våra samarbetsorganisationer och andra lokala organisationer på plats i Libanon reagerade snabbt och den omedelbara reaktionen var: Hur kan vi hjälpa till i denna situation? Kvinnoorganisationer lagade mat och samlade in kläder som delades ut. Hälsoorganisationer satte upp Första hjälpen-stationer i det drabbade området och i flyktinglägret Ein el Helweh samlade man in blod till sjukhus i Beirut. Våra samarbetsorganisationer delade ut mat och hygienartiklar till de drabbade och startade insamlingar för detta.

I kriser som den här blir det tydligt att det är civilsamhället som rycker in och täcker upp hålet mellan det verkliga behovet och myndigheternas (bristande) ansvar. Det är kanske inte alltid rätt, men det är helt nödvändigt för att inte offren och de mest utsatta ska drabbas än värre. Därför är det viktigt att fortsätta ge stöd till civilsamhällsorganisationer. I Libanon ger PGS stöd till Developmental Actions without Borders – Naba’a och Children of Al Jalil Centre/Al Jalil Association som båda har haft hjälpinsatser i samband med explosionen. Vi har även tidigare i år gett stöd till Children and Youth Centre – Shatila genom Insamlingstiftelsen Shatilas barn- och ungdomscentrum.

Palestinainsamlingen är Palestinagruppernas egen insamling som främst existerar för att trogna givare frekvent ger större eller mindre bidrag. Dessa bidrag är helt avgörande för PGS arbete och stödet till Palestina och Libanon. För att få bidrag från ForumCiv (före detta Forum Syd) och Sida krävs att PGS bidrar med en egeninsats. Den finansieras helt av Palestinainsamlingen.

Genom Palestinainsamlingen har vi också möjlighet att stödja andra viktiga projekt som verkar enligt PGS målsättningar och värderingar, men som kanske är för små för en större insats. Denna typ av stöd ger PGS större flexibilitet och möjligheten att reagera snabbt för att punktvis stödja enskilda projekt och aktiviteter.

Ditt bidrag betyder mycket. Inte enbart i likvida medel, utan det är också ett sätt att visa solidaritet.

Återigen, tack för ditt bidrag!

Solidaritetshälsningar, Louise Thorn, programansvarig