Givarbrev nr 2, 2020. Omställning under corona

Coronapandemin, som har påverkat oss alla på olika sätt under våren, har även drabbat de projekt vi ger stöd till i Palestina och i flyktinglägren i Libanon. Våra samarbetsorganisationer ställde snabbt om sina verksamheter till olika former av nödhjälp till lokalsamhället. Projektens lokaler har på flera håll används som koordineringscentraler eller som lager för mat och sjukvårdsmaterial. Ett exempel är Abu Dis Youth Club utanför Jerusalem.

Under Coronapandemin omvandlade de sin stängda ungdomsklubb till en samordningscentral för närområdets hjälpinsatser. De tog initiativ till insamling av mat, vatten, desinfektionsprodukter och munskydd från de lokala näringsidkarna och delade ut till de mest behövande. Klubbens volontärer hjälpte till med utdelning och annat praktiskt, på behörigt avstånd och med skyddsutrustning. Ledningen koordinerade allt i nära samverkan med de lokala myndigheterna. Men även sportaktiviteterna fortsatte under pandemin. Under karantänen lånade klubben ut sportutrustning så att barn och ungdomar kunde träna hemma. Det gavs även möjlighet, att få vägledning och tips av klubbens tränare online.

Under den månadslånga fastan Ramadan, sände klubben live varje kväll via deras Facebooksida. Programmen blev populära och omtyckta, cirka 5 000 personer tittade varje kväll. De tog upp och behandlade frågor som berör invånarna i Abu Dis, till exempel Corona och sport. Både underhållning och allvar. I ett program intervjuades borgmästaren i Abu Dis. Då framkom det att stadens enda sopbil hade gått sönder och att kommunen inte hade pengar för att köpa en ny sopbil. En kirurg från Abu Dis lyssnade på programmet och bestämde sig för att gå till borgmästaren och donera 80 procent av kostnaderna för sopbilen. Resten samlades in från andra affärsmän inom bara en vecka. En annan oväntad händelse var när en ung tjej i en livesändning uppmärksammade borgmästaren på att det var otryggt att promenera i ett visst område eftersom belysningen var trasig. Direkt efter programmet körde borgmästaren till det omtalade området och åtgärdade problemet. Programmen blev så populära att klubben kommer att fortsätta sända dem i någon form även efter coronapandemin.

Under Ramadan delade klubbens volontärer ut vatten och dadlar till förbipasserande på väg till andra städer. På Ramadans avslutningsfest delade de även ut gåvor och leksaker till barnen i området genom initiativet ”Håll dig hemma och vi tar Eid till dig”.

Under pandemin har vi sett våra samarbetspartners omvandla sina befintliga verksamheter till att axla och koordinera nödhjälp samt mobilisera goda krafter. De har gått i bräschen för nödhjälp och sociala insatser när det behövdes som mest och visat en annan dimension av våra samarbetspartners arbete som vi fram till nu, inte hade förstått betydelsen av. Det bekräftar att ett fortsatt stöd till dessa organisationer är viktigt på många sätt, som skyddsnät och en samlande kraft.

Solidaritetshälsningar, Louise Thorn, programansvarig