Givarbrev nr 3, 2019. Rapport från Louise Thorn

Foto: Anna Wester

Nu har allting dragit igång efter sommaren och här på PGS är det bråda dagar med allt som händer. I somras hade vi möjlighet att utbetala extra bidrag från Palestinainsamlingen till våra fem partnerorganisationer som arbetar med barn och unga på Västbanken och i Libanon. De användes till sommarläger och andra aktiviteter för skollediga barn. Vi hade även möjlighet att ge ett extrabidrag till uppstartspaket för yrkestränade elever i palestinska flyktingläger i Libanon. Ett bidrag betalades också ut till den israeliska organisationen Coalition of Women for Peace. En paraplyorganisation för feministiska organisationer som arbetar mot ockupationen.

Som ni kunde läsa i förra givarbrevet besökte Anna Wester och Yvonne Fredriksson Gaza i somras. De hade bland annat möten med potentiella nya samarbetsorganisationer. Vi kommer att inleda samarbete med två av dem genom bidrag från Palestinainsamlingen. Planen är att en organisation från Gaza så småningom ska ingå i vårt barn- och ungdomsprogram tillsammans med organisationer från Västbanken och Libanon.

Vi är nu halvvägs i vårt treårs PCO program och en intern utvärdering kommer att göras på plats i Palestina och Libanon under hösten. Denna görs ideellt av biståndsutskottsveteranerna Charlotte Axelsson, Alfonso Lozano Basanta, Margareta Sjöberg och Anna Danielsson.

Vi kommer också att träffa våra partners i Härnösand i höst. Två representanter från varje av de fem organisationerna på Västbanken och Libanon kommer till Sverige för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Besöket, som bekostas av Forum Syd, är en del av vårt PCOprogram och vi är stolta och glada att detta är möjligt.

David Henley och Henrik Pelling, kommer att resa till Gaza i november. De är inbjudna till en internationell konferens av Community Mental Health Programme (GCMHP) och ska även utvärdera det autismprojekt som PGS och GCMHP genomfört med stöd från Brödet och Fiskarna i Västerås.

En annan PGS-veteran, Louise (Lisa) Norman, kommer efter specifik förfrågan från Palestinian Medical Relief Society (PMRS) på Västbanken att under hösten åka dit och hålla i en utbildning i avancerad Första Hjälpen till deras personal. Lisa har en unik internationell erfarenhet av detta.

Vi har också gång i en turné runt i Sverige där jag besöker lokalgrupper och berättar om det arbete våra samarbetsorganisationer gör i syfte att skapa större engagemang – ett beslut på PGS kongress förra året som nu verkställs.

Så medan det mesta annat på ett större politiskt plan rörande Palestina och palestinska flyktingar i Libanon verkar gå fel riktning försöker vi och våra samarbetspartners att utveckla vårt arbete för utsatta grupper för och att stärka civilsamhället. Vi vet från våra samarbetspartners att vårt stöd genom Palestinainsamlingen betyder oerhörd mycket, inte bara i pengar. Solidariteten är viktig.

Louise Thorn, programansvarig

Stockholm, 2019-09-02