Givarbrev 1, 2021

Våra samarbetsorganisationer på Västbanken och i Palestina har i december avslutat ett treårigt projekt med stöd till barn och unga och en ny tvåårsperiod börjar nu. 2020 har varit ett tufft år med coronapandemin, men organisationerna har ändå lyckats hålla verksamheterna igång, periodvis på distans. Många barn och unga har fått studiehjälp och de har fått göra en mängd olika identitetsstärkande aktiviteter där de befinner sig. Föräldrar har fått möjlighet att träffas och lokala ledare och beslutsfattare har fått bättre barn och ungdomsperspektiv med sig i sina uppdrag. Mer än femtusen barn och unga har tillsammans med sina föräldrar deltagit i projekten under 2018–2020.

Den nya projektperioden som startade i början av året omfattar samma fem organisationer som tidigare men vi har även med Youth Vision Society i Gaza. Så nu blir det sex organisationer som får stöd till barn och ungdomsverksamhet. De kommer även ha utbyte och regelbunden kontakt med varandra. 

Vårt långsiktiga arbete med Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP) fortsätter även om förutsättningarna just nu är extra besvärliga med anledning av pandemin. Sjukvården i Gaza går på knäna och den israeliska armén fortsätter sina bombningar av Gaza.

PGS har tillsammans med Youth Vision även sökt ett projekt med fokus på att motverka våld i nära relationer i Gaza. Vi väntar på besked och hoppas att det beviljas av Svenska Institutet. 

För arbetet i Sverige har vi under 2021 dels ett informationsprojekt som finansieras av ForumCiv och dels ett verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin. Under året planeras bland annat en temaskrift, en utbildnings-podd och att starta en Youtube kanal. 

ForumCiv har bekostat en extern granskning av PGS PCO-program i lägren i Libanon och på Västbanken under 2018–20. Utvärderingen har pågått under hösten 2020 och är inte helt klar. Utifrån de signaler vi har fått tror vi att den kommer att visa vårt och våra lokala samarbetsorganisationers arbete i ett positivt ljus.  

Våra pågående projekt har stöd från ForumCiv men för att det ska vara möjligt måste Palestinagrupperna betala en egeninsats. Den betalas av Palestinainsamlingen och kan garanteras tack vare er givare. Så utan Palestinainsamlingen eller med en minskad insamling skulle det vara omöjligt att ge stöd till de långsiktiga projekten och våra samarbetsorganisationer. 

Vårhälsningar

Louise Thorn och Anna Wester