Nödrop från Östra Jerusalem

Foto: Anna Wester

195 palestinier i Sheikh Jarrah och Silwan i Östra Jerusalem har nåtts av beskedet att de senast den 2 maj kommer att vräkas från sina hem för att ge plats åt israeliska bosättare.

Beskedet kom efter en lång domstolsstrid med israeliska bosättargrupper som vill ta över palestiniernas hem. Detta är familjer som i generationer bott i Jerusalem, många ända sedan Nakba 1948 då de fördrevs från andra delar av det historiska Palestina.

Palestinier förlorar hela tiden sin rätt att bo i Jerusalem. Östra Jerusalem med omgivande byar annekterades av Israel 1967 (officiellt 1980). En övervägande majoritet av världens länder har inte erkänt annekteringen eftersom den strider mot internationell rätt. Alltsedan annekteringen har den israeliska regeringen strävat efter att åstadkomma en ”demografisk balans” i Jerusalem, och begränsa den palestinska befolkningen i staden till som mest 30 procent. Denna “stadsplanering” har pådrivits genom konfiskering av mark, förflyttning och kolonisering av palestinska stadsdelar.

Sheikh Jarrah och Silwans palestinska invånare har under många år varit utsatta för ständiga hot om vräkning, husrivningar och expansion av bosättningar, vilket också i många fall verkställts.

Om de familjer som nu hotas av vräkning lämnar Östra Jerusalem förlorar de sitt uppehållstillstånd i staden och kommer inte få komma tillbaka igen.

Decennier av ockupation och förtryck visar att israeliska domstolsbeslut ibland skjuts upp men sällan upphävs utan så småningom genomförs. Den väloljade koloniala maskinen med den israeliska militären, det byråkratiska och det rättsliga systemet, arbetar tillsammans för att förflytta och förvisa palestinier.

Israel begår ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt genom att fördriva palestinier från sina hem och låta bosättare flytta in. Omvärlden måste agera!