Frige alla politiska fångar!

Militärdomstolen Ofer Foto: Activestilles

Den 17 april uppmärksammar vi de palestinska fångarnas dag och kan konstatera att coronapandemin inte har hindrat ockupationsmakten från att fortsätta att rutinmässigt och godtyckligt frihetsberöva palestinier och föra dem till fängelser och interneringscenter utanför det ockuperade området, vilket bryter mot internationell rätt.

Palestinier grips vid militärinvasioner i byar och städer, vid israeliska vägspärrar inne på ockuperat område och under våldsamma nattliga räder i hemmen. Många fångar utsätts för fysisk och psykisk misshandel under både gripanden, förhör och fängelsevistelse. Under s.k. administrativt förvar – som är ett allvarligt brott mot internationella humanitär rätt och mänskliga rättigheter – hålls palestinier frihetsberövade på obestämd tid utan att underrättas om vilka brott de anklagas för och utan rättegång.

På Västbanken lyder israeliska bosättare som bor i illegala bosättningar under israelisk civil lag, medan palestinier lyder under israelisk militärlag och döms i militärdomstolar, med 99% fällande domar. Ett system som känns igen från exempelvis Sydafrika under apartheid.

Med hjälp av militärlagar kan palestinier arresteras och dömas till fängelse från tolv års ålder. Varje år frihetsberövas 500-700 palestinska barn. Den vanligaste anklagelsen är stenkastning. Den palestinska organisationen Addameer rapporterar att 140 barn just nu sitter i israeliska fängelser. Barn förses med ögonbindel och handfängsel vid gripanden och förhörs utan att advokat eller närstående är närvarande. De kan sättas i isoleringscell och tvingas underteckna ”erkännanden” ofta på hebreiska, ett språk som de inte förstår, som sedan används som bevis mot barnen vid rättegångar.

I slutet av mars hölls 4450 palestinier fängslade i israeliska fängelser och interneringscenter. Av dem var 37 kvinnor och 140 barn.

Så gott som alla i Palestina har någon i familjen som sitter eller har suttit i israeliska fängelser. Det har blivit en gemensam nämnare för palestinier. I israeliska fängelser finns just nu palestinska parlamentariker, lärare, studenter, aktivister, sociala och politiska ledare, journalister och kulturarbetare som utövat sina grundläggande medborgerliga och politiska rättigheter. I dag på de palestinska fångarnas dag uppmärksammas särskilt de kvinnor som sitter fängslade.

Vi uppmanar Sveriges regering att fördöma Israels systemiska och godtyckliga fängslande av palestinier och kräva ett frigivande av alla palestinska politiska fångar. Sverige bör verka för att Israels förmånliga samarbetsavtal med EU upphör och sanktioner införs tills dess att Israel upphör med ockupationen och respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter.

Tills Sveriges och omvärldens makthavare tar sitt ansvar, måste vi agera. Ett enat palestinskt civilsamhälle uppmanar omvärlden till BDS, bojkott, desinvestering och sanktioner mot Israel. PGS anser att det är allas vår skyldighet att stödja det.