13 000 namnunderskrifter överlämnade till Ann Linde

Palestinagrupperna i Sverige skickar idag en uppmaning till utrikesministern, som på bara fyra dagar undertecknats av fler än 13 000 personer, att regeringen måste agera skyndsamt och kraftfullt mot den etniska rensningen i Östra Jerusalem. Tvångsfördrivningen av palestinier från Östra Jerusalem är inte bara en tragedi för de drabbade familjerna – Israels agerande hotar alla utsikter till en rättvis fred. Israels urskillningslösa attacker mot civila i både Jerusalem och det övriga ockuperade Palestina måste få konsekvenser. Ansvaret för den nuvarande situationen faller tungt på den internationella samfundet.

Uppropet, som alltså vid dagens datum undertecknats av drygt 13 000 personer, lyder:

Palestinska familjer i Östra Jerusalem står inför akut hot om tvångsförflyttning och vräkning från sina hem. Ögonvittnen beskriver situationen i stadsdelen Sheikh Jarrah som en krigszon, där israeliska styrkor och beväpnade bosättare misshandlar och trakasserar palestinier.

Sedan Israel annekterade Östra Jerusalem 1967 har den israeliska staten liksom bosättarorganisationer gjort anspråk på palestinskägd mark och, med stöd av Israels diskriminerande lagstiftning, vunnit flera rättsliga strider för att vräka palestinier från sina hem i området. Just nu står 195 palestinier, däribland många barn, inför omedelbart hot om vräkning. Andra boende i Östra Jerusalem är rädda att de snart kommer att möta samma öde.

Israel begår ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt genom att fördriva palestinier från sina hem och låta bosättare flytta in. Historien visar att israeliska domstolsbeslut ibland skjuts upp men sällan upphävs utan så småningom genomförs. Internationella påtryckningar är absolut avgörande för att familjer som i generationer bott i Jerusalem inte ska fördrivas och lämna plats åt ännu en illegal bosättning. 

Vi kräver:

Att den svenska regeringen skyndsamt och kraftfullt agerar för att förhindra ytterligare etnisk rensning av palestinier från Jerusalem.

Att Sverige i EU verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Här är länk till namninsamlingen https://www.mittskifte.org/p/sheikhjarrah