Vapenvila – och sen?

Foto: Sanad Latifa

Eldupphör meddelades inatt efter 11 dagars bombanfall mot Gaza. Ett meningslöst, fruktansvärt krig är för stunden över. Israels ockupation är inte över. Den humanitära krisen i Gaza är inte över, tvärtom har den förvärrats oerhört. Fler än 200 människor har dött, däribland över 60 barn, tusentals skadats och många tiotusentals tvingats lämna sina hem. Vägar, skolor, bostäder, sjukhus och kliniker, vattenledningar, elnät och infrastruktur har bombats sönder och samman. De psykosociala behoven är oöverblickbara.

Eldupphör innebär att den här senaste omgången av bomber slutat falla, men Gaza är fortfarande under belägring. Gaza, som redan innan angreppen var i det närmaste obeboeligt på grund av Israels blockad och upprepade angreppskrig. Israel har medvetet riktat in sig på Gazas hälso- och sjukvårdssystem, vilket kommer att få katastrofala effekter i många år framöver. Läkare i Gaza varnar för en omedelbar spridning av infektionssjukdomar och en ny våg av covid i krigets kölvatten. 

När ska Gaza byggas upp igen? Vem ska betala för det? Vem ska ge de överlevande stöd och offren upprättelse? När ska Israel ställas till svars för sina uppenbara krigsförbrytelser? När ska det stryptag om Gaza som blockaden innebär upphöra? 

I skuggan av angreppet mot Gaza har Israels illegala militärockupation fortsatt oförtrutet, med konstant våld och förtryck. Ingen varaktig fred kan uppnås utan ett slut på ockupationen.