Givarbrev 2, 2021 Solidaritet med Gaza

Återigen har bomberna fallit över Gaza. Under elva dagar bombade israeliska stridsflyg den instängda befolkningen och orsakade oerhört lidande, både fysiskt och psykiskt. De som drabbats värst är barnen. Många återupplevde trauman de fått från tidigare attackerna 2009, 2012 och 2014. Hälso-och sjukvården var svag redan innan attackerna och man kämpade med coronapandemin. Nu är situationen ohållbar. Enligt FN-organet OCHA dödades 256 personer och 2 000 skadades. Precis som vid tidigare attacker har bombningarna orsakat stora materiella skador på ett redan sargat Gaza. Mängder med bostadshus, kontor, myndighetskontor, skolor, hälsokliniker, avsaltningsanläggningen i norra Gaza, jordbruksmark, elnät, avlopp och vattenledningar skadades. Flera vägar bombades sönder, vilket försvårade för ambulanser och skadade att ta sig till sjukhusen. OCHA rapporterade den 27 maj att 2 000 bostadshus blivit totalt eller delvis skadade. 58 skolor, nio sjukhus och 19 vårdcentraler bombades. 800 000 personer står utan regelbunden tillgång till säkert kranvatten.

Många ville göra något konkret för att visa solidaritet och stödja folket i Gaza, så Palestinagrupperna startade en akutinsamling. Gensvaret var överväldigande och på mindre än en vecka var insamlingen uppe i en miljon kronor. Nu har vi samlat in 1,5 miljoner. Flera tusen personer har bidragit och vi har sett många kreativa initiativ till förmån för insamlingen. Auktioner och lotterier, försäljning av konst och restauranger som skänkt en del av sina intäkter. En miljon har redan kommit fram till Gaza. Varje insamlad krona går oavkortat till Palestinian Medical Relief Society (PMRS) och Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), två organisationer som PGS samarbetat länge med. Bidragen kommer att nå de mest sårbara och behövande i Gaza.

Palestinagrupperna, PMRS och GCMHP vill rikta ett varmt tack till alla som bidragit till insamlingen med pengar och solidaritet. Aed Yaghi som är chef för PMRS i Gaza skriver i ett mail och tackar för den solidaritet alla visat befolkningen i Gaza och stödet till PMRS arbete. Yasser Abu Jamei, generaldirektör för GCMHP skriver att bidraget från Sverige är mycket uppskattat och kommer att användas till psykologiskt stöd, psykoterapi och vid behov mediciner till ca 200 barn och deras föräldrar.

Läs gärna den artikel som Yasser Abu Jamei skrivit i Scientific American:
https://www.scientificamerican.com/article/a-new-mental-health-crisis-is-raging-in-gaza1/

Samarbetet med de sex barn och ungdomsorganisationer i Libanon på Västbanken och i Gaza som ingår i PCO-programmet fortsätter. De gör ett fantastiskt arbete trots svårigheter på grund av coronapandemin, kriget mot Gaza, och oroligheterna på Västbanken och framförallt i Jerusalem där den etniska rensningen fortsätter. På grund av pandemin har ingen från PGS kunnat resa till Palestina eller Libanon, så all kommunikation har skett via mejl och digitala
möten. Nu hoppas vi att gränserna öppnas och att vi med vaccinationer och intyg ska kunna åka på uppföljningsresor igen. På grund av pandemin har ingen från PGS kunnat resa till Palestina eller Libanon, så all kommunikation har skett via mejl och digitala möten. Nu hoppas vi att gränserna öppnas och att vi med vaccinationer och intyg ska kunna åka på uppföljningsresor igen.

Hälsningar från Helsingborg 2021-06-05
Yvonne Fredriksson

Foto: Yvonne Fredriksson