Utrikesministern har svarat!

Vi är nu fler än 24 000 personer som skrivit under uppropet till utrikesminister Ann Linde där vi kräver att regeringen agerar mot den pågående etniska rensningen av palestinier i Östra Jerusalem. Nu har vi fått ett svar.

Utrikesministern skriver att Israels bosättningspolitik och vräkningarna av palestinier i Östra Jerusalem strider mot folkrätten och måste upphöra. Ann Linde meddelar också att Sverige driver på för detta inom EU, FN och andra fora.

Det är positivt att utrikesministern svarar och vi uppskattar Ann Lindes tydlighet ifråga om att den senaste tidens händelser är oacceptabla och att regeringen står upp för folkrätten. Vi tycker också att det är bra att utrikesministern uttalar att det är konfliktens grundorsaker som måste hanteras.

Däremot framgår det inte i svaret på vilket sätt Sverige och EU sätter press på Israel. Situationen för de palestinier som hotas av fördrivning i Östra Jerusalem fortsätter att vara lika akut. Vilka åtgärder tänker regeringen och EU ta till för att Israel ska upphöra med att tvångsförvisa palestinier från sina hem? 

I uppropet till utrikesministern kräver undertecknarna också att Sverige verkar för att associationsavtalet mellan EU och Israel upphävs tills dess att Israel följer avtalets klausuler om mänskliga rättigheter och internationella konventioner. Där fick vi inte heller något svar. 

Det är tydligt att krav eller fördömanden i ord inte är verksamma när det gäller att förmå Israel att upphöra med folkrättsbrott. Med tanke på att Israel på ett så uppenbart sätt inte respekterar villkoren i associationsavtalet borde ett naturligt första steg vara att avbryta avtalet. Men tvärtom aviserade den svenska regeringen 2020 att dess avsikt var att “utveckla relationerna med Israel, inte minst genom ökad handel och näringslivsfrämjande verksamhet på områden som forskning och utveckling, innovation och miljöteknik.” (https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/israel/handel-med-israel-och-palestina)

I flera andra fall har EU valt att säga upp samarbetsavtal, och också införa sanktioner, när länder begått brott mot folkrätten. Varför särbehandlas Israel? 

Läs svaret från utrikesminister Ann Linde