Givarbrev 3, 2021

Precis som här hemma har barnen i Palestina nu återvänt till skolan efter sommarlovet. Men i Palestina har skolorna det senaste året till stor del varit stängda – både på grund av coronapandemin och på grund av att det under flera perioder varit så våldsamt och oroligt att barnen inte kunnat gå i skolan.

Angreppskriget mot Gaza under våren drabbade barnen allra hårdast. De äldsta barnen i Gaza har nu upplevt fyra krig. Under de senaste attackerna dödades 67 barn och hundratals skadades. Utöver alla mänskliga tragedier skapade bomberna enorm förödelse i ett redan hårt sargat Gaza. Vägar, skolor, bostäder, sjukhus och kliniker, vattenledningar, elnät och infrastruktur bombades sönder och samman. Israels blockad fortsätter att hindra återuppbyggnad och ekonomisk återhämtning. Minst 80 procent av befolkningen är beroende av humanitärt stöd och situationen blir alltmer akut. Arbetslösheten i Gaza är 53 procent, bland unga nästan 70 procent. De psykosociala behoven är oöverblickbara.

På Västbanken har Israels illegala militärockupation fortsatt oförtrutet. Coronapandemin har också påverkat samhället. Våra samarbetsorganisationer ställde snabbt om under pandemin och har varit aktiva i att bistå sina lokalsamhällen på olika sätt. Abu Dis Youth Club, Al Nahda Charitable Society och Social Development Center i flyktinglägret New Askar har under pandemin fortsatt arbeta för att ge barn och ungdomar möjligheter till en positiv och meningsfull fritid, läxhjälp och psykosocialt stöd. De har under sommaren ordnat läger med roliga aktiviteter och engagerat unga i insatser till stöd för människor som varit extra utsatta under pandemin som till exempel utdelning av hygienprodukter och mat.

Här i Sverige är det tydligt att solidariteten med Palestina ökar. Palestinagrupperna har fått många nya medlemmar och flera tusen nya följare i sociala medier. Fler än 24 000 personer skrev under vårt upprop till utrikesminister Ann Linde om att agera mot den etniska rensningen i Östra Jerusalem, där palestinska familjer fortfarande lever under hot om tvångsfördrivning samtidigt som de trakasseras av israeliska bosättare och polis. Vår akutinsamling till Gaza fick på kort tid in 1,8 miljoner kronor som skickades till Gaza Community Mental Health Programme och Palestinian Medical Relief Society Gaza, som bland annat arbetar med barn som drabbats av attackerna. 

Alla PGS partnerorganisationer vet att det stöd som våra givare ger inte bara är pengar utan ett bevis för att det finns många i omvärlden som står vid deras sida. Utan ditt bidrag hade det inte varit möjligt att genomföra de projekt som ger framtidstro till så många barn och unga. Tack för ditt stöd!

På bloggen Palestinian Youth Now kan du följa arbetet hos PGS samarbetspartners som jobbar med barn och unga i Palestina och Libanon: https://pgsyouthnow.com

Hälsningar

Johanna Wallin