#standwiththe6

Getty Images/ Malte Mueller

Den 22 oktober 2021 meddelade den israeliske försvarsministern Benny Gantz att sex stora palestinska människorätts- och civilsamhällsorganisationer stämplas som olagliga. Dessa organisationer är Al-Haq, Defence for Children International – Palestine, Addameer, Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development och Union of Palestinian Women’s Committees. Beslutet innebär att organisationerna och deras verksamhet i praktiken förbjuds av israeliska myndigheter och deras anställda kan gripas. Finansiering eller till och med att offentligt uttrycka stöd för organisationernas verksamhet är också förbjudet.

Det har kommit många reaktioner på beslutet, inklusive uttalanden från EU-tjänstemän och flera medlemsländer, samt starka fördömanden från människorättsorganisationer som Amnesty International, Human Rights Watch och B’Tselem. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, kallade beslutet en attack mot människorättsförsvarare och mot föreningsfriheten och krävde att det omedelbart upphävs. Michelle Bachelet menade att de utpekade organisationerna är några av de “mest ansedda människorätts- och humanitära organisationerna i det ockuperade palestinska området” som har arbetat nära FN i årtionden.

Vi väntar fortfarande på ett uttalande från Sveriges regering. Vi utgår ifrån att regeringen kommer att ta tydlig ställning för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och ett starkt civilsamhälle.

Det här är inte första gången falska anklagelser riktas gentemot organisationer som dokumenterar och kritiserar Israels brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. Israel har tidigare kommit med liknande anklagelser mot andra palestinska hjälp- och civilsamhällsorganisationer, som internationella givares granskningar förklarat vara grundlösa. Israel har också en lång historia av att gripa, fängsla och trakassera palestinska människorättsförsvarare. Förföljelse av kritiska röster utgör en del av brottet apartheid, enligt definitionen i FN:s konvention om bekämpande och bestraffning av brottet apartheid.

De sex organisationerna tillhandahåller viktiga tjänster till den palestinska civilbefolkningen, inklusive juridisk representation till barn som ställs inför israeliska militärdomstolar och dokumentation av Israels brott mot internationell rätt, däribland inlämnande av bevis till Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Palestinagrupperna är del i European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP), ett nätverk av 43 europeiska organisationer. Vi och övriga medlemmar i ECCP står i solidaritet med våra palestinska kollegor, som gör ett utmärkt arbete för att främja och försvara mänskliga rättigheter och dokumentera Israels brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt. 

ECCP avvisar Israels försök att kriminalisera palestinska människorättsförsvarare och uppmanar Europeiska unionen och medlemsländerna att:

– Offentligt fördöma Israels beslut att förbjuda palestinska människorättsförsvarare;

– Kräva att beslutet återkallas;

– Säkerställa kontinuiteten i det finansiella stöd som ges till det palestinska civilsamhället;

– Garantera säkerheten för människorättsförsvarare och personal i palestinska civilsamhällsorganisationer;

– Som konsekvens av Israels många attacker mot det palestinska civilsamhället måste Europeiska unionen och dess medlemsstater omedelbart avbryta processen att underteckna forskningsavtalet Horizon Europe med Israel.

Här kan du visa ditt stöd för de sex palestinska organisationerna:

bit.ly/sign4the6