Solidaritet innebär att agera

©Sadek Ahmed

Idag den 29 november är FN:s internationella dag för solidaritet med det palestinska folket. Aktivister över hela världen manifesterar mot ockupationen och för palestiniernas rättigheter. 

Solidaritet innebär att stå sida vid sida med palestinierna i den fredliga kampen för ett fritt Palestina. Solidaritet innebär att agera. 

Från den internationella solidaritetsrörelsen ser vi handling. Under 2021 har opinionen för palestiniernas rättigheter ökat i takt med att situationen i Palestina förvärrats. Israels brutala våld mot civilbefolkningen, tvångsförvisningar och husrivningar i Östra Jerusalem och bombattackerna mot Gaza under våren upprörde en hel värld och väckte återigen krav på sanktioner från världssamfundet. Namnkunniga personer och organisationer över hela världen har gjort starka ställningstaganden till stöd för palestiniernas rätt att leva i fred och frihet. Men från politiskt håll är det mycket snack och lite verkstad.

Israels styre över palestinierna benämns numera som apartheid av allt fler internationella aktörer (bland dem Human Rights Watch, B’Tselem och folkrättsjurister). De drar slutsatsen att det efter drygt femtio års ockupation inte längre går att blunda för att ockupationsmakten blivit en apartheidstat. Apartheid och förföljelse är brott mot mänskligheten. Internationella brottmålsdomstolen i Haag undersöker även krigsbrott begångna i Israel-Palestina.

Alla israeliska bosättningar på ockuperat område är illegala enligt internationell rätt, vilket FN och det internationella samfundet bekräftat gång på gång. Ändå expanderar bosättningarna obehindrat. Muren fortsätter att byggas på palestinsk mark. Våldet mot palestinier ökar, från bosättare, armén och statens institutionella våld. Palestinier berövas sin mark och tvångsförvisas från sina hem. Den humanitära krisen i Gaza är mer akut än någonsin. Många tusen palestinier frihetsberövas godtyckligt – bland annat 500-700 minderåriga per år. Den israeliska staten kränker systematiskt palestiniernas mänskliga rättigheter, oavsett om de är bosatta på Västbanken, i Östra Jerusalem, i Gaza eller är medborgare i Israel. Flyktingarna fortsätter förvägras rätten att återvända. Israel använder alltmer repressiva metoder gentemot både palestinier och meningsmotståndare internationellt. Bannlysningen av sex framstående palestinska människorätts- och civilsamhällsorganisationer, av vilka flera får stöd av Sverige, är bara det senaste exemplet. 

I det läget väljer den svenska regeringen att förbättra relationerna med Israel. Sverige, som är känt för att försvara internationell rätt, borde istället agera för sanktioner.

I mer än ett halvsekel har palestinierna levt utan alla de fri- och rättigheter som de flesta av oss tar för givna. Det är nog nu. 

För att det ska bli ett slut på ockupationen måste omvärlden sätta press på Israel. Ett enat palestinsk civilsamhälle uppmanar oss att använda BDS – bojkott, desinvesteringar och sanktioner tills dess att Israel respekterar internationell rätt. Det minsta vi kan göra är att hörsamma deras vädjan. Stöd den palestinska ickevåldskampen genom BDS!

#PalestineDay