Givarbrev 4, 2021

Äntligen! Efter två år med zoom-möten och diskussioner via chattar och telefon, kunde vi träffas. Representanter från Palestinagrupperna och våra samarbetsprojekt i PCO-programmet från Palestina och Libanon. Under fyra dagar i ett snöigt och kallt Härnösand hölls det som är tänkt att vara ett årligt möte, men som har ställts in på grund av pandemin. Tack vare hårt arbete från kollegor i PGS och samarbetspartners gick det att genomföra. För första gången var vår partnerorganisation från Gaza, YouthVision Society också närvarande genom Tareq och Bilal.

Ockupationen hindrar palestinier från Västbanken och Gaza att träffas och för palestinier i Libanon är det omöjligt att få resa till sitt hemland. Vi är så glada att kunna göra dessa möten möjliga i Sverige. Syftet med PCO-programmet är att stärka barn och unga som lever under svåra omständigheter under ockupation i Palestina eller i flyktingläger i Libanon. Det blir en fantastisk dynamik när människor som arbetar med samma sak men under olika förhållanden träffas och utbyter erfarenheter. Mål, möjligheter och utmaningar diskuterades, liksom resultat och framtidsplaner. Våra samarbetspartners i Gaza berättade om projektet Youth Influencers for Change där man genom sociala medier sprider kunskap om jämlikhet, demokrati och ungt ledarskap. Detta är frågor som alla samarbetsorganisationer arbetar med i sina projekt, men på olika sätt. För palestinier som bor i flyktingläger i Libanon handlar det om att fånga upp unga som hoppat av skolan, stärka deras självförtroende och erbjuda praktiska utbildningar som kan leda till ökad självständighet. På programmet var också diskussioner om klimatet och att det finns små saker man kan göra lokalt i till exempel ett flyktingläger som har betydelse, som att minskabilåkandet. På kvällarna ville diskussionerna aldrig ta slut och samtalen varvades med turnering i bordtennis.

Vistelsen i Sverige avslutades i Stockholm med att gänget deltog vid en lokalgruppsträff med PGS-medlemmar från hela Sverige. Även där utbyttes erfarenheter och vi inspirerade varandra. Vi passade också på att spela in ett avsnitt av vår nya podcast som lanseras inom kort, håll utkik på hemsida och sociala medier!

Jag vill avsluta med ett stort varmt tack till alla givare som gör det möjligt för Palestinagrupperna att stödja det otroligt viktigaarbete som våra samarbetspartners gör för barn och unga i Palestina och Libanon.

God jul och gott nytt år!

Anna Wester