Givarbrev 4, 2020

Foto: Anna Wester

Efter att våra senaste givarbrev har handlat om hur coronapandemin har hanterats av våra samarbetsorganisationer, samt om läget i Libanon tänker vi att nu det är passande att ha ett givarbrev om Gaza. PGS brukar vara på plats i Gaza minst en gång per år, men i år har det förstås
inte varit möjligt. Dock har vi kontinuerlig kontakt med våra samarbetsorganisationer. Situationen är illa. I början på pandemin var Gaza relativt förskonade gällande smittspridning, men i augusti försämrades läget och man stängde ner samhället helt under en tid. I Gaza är nästan en kvarts miljon människor arbetslösa. Av dessa har två tredjedelar förlorad sina arbeten som följd av pandemin. Fattigdomen förväntas öka från 53 procent till 64 procent under året.
På grund av Israels blockad, trångboddheten och den svåra humanitära situationen är Gaza särskilt utsatt vid en pandemi. Israels blockad som har pågått sedan 2007 innebär att Israel kontrollerar allt som förs in och ut ur Gaza. För att få lämna Gaza och besöka Västbanken eller
resa utomlands behöver man tillstånd från israelska myndigheter. Något de flesta inte får.
– Rätten att röra sig fritt är en av de mänskliga rättigheterna som folket i Gaza nekas, säger Yasser Abu Jamei från Palestinagruppernas samarbetspartner Gaza Community Mental Health Programme.
Listan på människorättsbrott som Israel utför eller har utfört i Gaza kan göras lång. FN, Amnesty International och andra människorättsorganisationer har gjort otaliga rapporter som påpekar detta.
I Gaza fokuserar Palestinagrupperna på att uppmärksamma situationen, brotten och orättvisorna. Vi ger även stöd till civilsamhället genom
Palestinainsamlingen.

Under 2019 och 2020 har vi gett stöd till tre organisationer i Gaza. Gaza Community Mental Health Programme har fått stöd till sitt arbete med psykisk hälsa. Stödet till dem har bland annat inkluderat att förmedla ett årligt extrabidrag från Emmausgruppen Brödet & Fiskarna i
Västerås. Vi har också vid två tillfällen kunnat ge stöd till organisationen Al Waleed Charity i Khaza’a. De arbetar i ett socioekonomiskt utsatt område i södra Gaza med barn och deras familjer. Sist men inte minst har vi haft möjlighet att ge stöd till ungdomsorganisationen Youth
Vision Society som arbetar med unga inom ledarskap, kapacitetsutveckling, kultur och mänskliga rättigheter. Vi planerar att i framtiden fortsätta stödja dessa organisationer. Youth Vision Society kommer också att samarbeta med våra andra samarbetsorganisationer som arbetar med barn och unga på Västbanken och i palestinska flyktingläger i Libanon. Vårt stöd till Gaza är viktigt och betydelsefullt på flera sätt och vi hoppas att vi med er hjälp kan fortsätta med det.

Vi kan till slut meddela att på kongressen i oktober valdes en ny ordförande. Han heter Henrik Carlborg, är utbildad jurist och har nyss avslutat en master i Mellanösternkunskap. Henrik är sedan länge aktiv i Palestinagrupperna, först i lokalgruppen i Stockholm och sedan i förbundsstyrelsen. Anna Wester avgick som ordförande, men kommer att arbeta kvar på kansliet i Stockholm.

Vi önskar alla ett bra avslut på året och hoppas att 2021 blir ett bättre år!
Solidaritetshälsningar, Louise Thorn, programansvarig