Amnesty: Israel bedriver apartheid

I en omfattande rapport, “Israel’s apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity” kartlägger Amnesty International hur Israel upprätthåller “ett grymt system av förtryck, dominans och fördrivning som är ett brott mot mänskligheten.” Det gäller både palestinier i Israel, i det ockuperade palestinska området och palestinska flyktingar i andra länder.

Amnesty International sällar sig därmed till – bland andra – Human Rights Watch och B’Tselem, som anser att Israels systematiska förtryck går att likställa med apartheid enligt folkrätten. I rapporten dokumenterar Amnesty hur Israel utför storskalig konfiskering av palestinsk mark och egendom, tvångsförflyttningar, utomrättsligt dödande, begränsar rörelsefriheten drastiskt för palestinier och förvägrar dem nationalitet och medborgarskap. Det här är kränkningar som utgör apartheid, som är ett brott mot mänskligheten enligt Romstadgan och Apartheidkonventionen.

Amnesty uppmanar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) att inkludera brottet apartheid i sin pågående utredning i det ockuperade palestinska området, och vädjar till alla länder att använda universell jurisdiktion för att ställa de ansvariga för apartheid inför rätta. 

I ljuset av det systematiska utomrättsliga dödandet av palestinier som dokumenteras i rapporten vädjar Amnesty också till FN:s säkerhetsråd att införa ett omfattande vapenembargo mot Israel. Det bör omfatta alla former av vapen och ammunition liksom utrustning till polis, eftersom tusentals palestinska civila har blivit utomrättsligt dödade av israeliska styrkor. Säkerhetsrådet bör också införa riktade sanktioner, såsom att frysa tillgångarna för israeliska företrädare med inblandning i brottet apartheid.

Det internationella samfundet är skyldigt att agera, konstaterar Amnesty.

Amnestys rapport är detaljerad, omfattande och kristallklar i sina slutsatser. Att Amnestys rapport släpps innebär att världens två ledande människorättsorganisationer, och Israels ledande människorättsorganisation, tillsammans med en mängd andra internationella organisationer, FN-företrädare och människorättsexperter, nu alla har bekräftat vad det palestinska civilsamhället har hävdat i årtionden: att Israel är skyldigt till apartheid, ett brott mot mänskligheten. När ska världssamfundet leva upp till sina skyldigheter och riva apartheids murar?