Tack från PMRS i Gaza

Palestinian Medical Relief Society i Gaza vill säga tack till alla som bidrog till akutinsamlingen!

Med hjälp av akutinsamlingen kunde Palestinian Medical Relief Society, PMRS ordna psykosociala aktiviteter för över 1900 barn i åldrarna 6-15 år, i marginaliserade områden som drabbats hårt av Israels angrepp. Aktiviteterna syftade till att ge psykosocialt stöd till barnen och erbjuda ett avbrott från en svår vardag genom lekar, dans, sagoberättande, cirkus och magi. Utflykter anordnades för 100 barn som är njurdialys- och cancerpatienter, tillsammans med syskon och föräldrar. 1000 skolväskor och skolmaterial delades också ut till barn från ekonomiskt utsatta familjer.
Genom akutinsamlingen som pågick under maj och juni 2021 samlades 1,8 miljoner in. Pengarna delades mellan Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP och Palestinian Medical Relief Society, PMRS i Gaza. Palestinagrupperna har 90-konto som granskas av Svensk Insamlingskontroll.