Givarbrev 1, 2022

Inez Adna är 19 år och bor i det palestinska flyktinglägret Al Jalil i Bekaadalen i Libanon. Vi träffades i februari när jag var där tillsam­mans med PGS ordförande Henrik Carlborg. Inez berättade att hon tvingades sluta skolan när hon bara var 15 år eftersom hon inte klarade av proven. Hemma försökte Inez bidra till familjens försörjning genom att sälja smink, men det räckte inte långt.

Al Jalil är ganska litet jämfört med flera andra flyktingläger i Libanon, mindre än en kvadratkilometer och med ungefär 7 500 invånare som utgör 900 familjer. Två tredjedelar av de som bor i lägret är palestinska flyktingar i Libanon och resten är palestinska flyktingar från Syrien. På grund av coronapandemin och den finansiella krisen i Libanon har levnadssituationen där förvärrats. För många barn och unga var det svårare än vanligt att klara skolan när undervisningen bedrevs på distans och möjligheten för varje enskild elev att få hjälp minskade. Distansundervisningen gjorde också att elever utan elektricitet och internet hemma hade svårt att klara proven i slutet av terminen. Den ökade fattigdomen gör också att många barn slutar skolan och måste arbeta för att tjäna pengar till familjen. Det innebär att elever från årskurs fem och uppåt tvingas ut i arbetslivet eller måste stanna hemma. I praktiken betyder det att många av dem är dömda att leva resten av livet i fattigdom.

Palestinagruppernas samarbetsprojekt med organisationen Children ofAl Jalil Welfare Association (CJC Al Jalil) riktar sin verksamhet till just barn och unga som tvingats sluta skolan. Projektet går ut på att stärka barn och unga i lägret och att göra deras röster hörda i olika forum. Inom projektet erbjuds barnen bland annat hjälp med stu­dierna så att de kan gå kvar i skolan. CJC Al­Jalil har nära kontakt med skolan i lägret för att diskutera brister och förbättrings­potential. De organiserar också elevråd med representanter som företräder barnen och för fram deras synpunkter och behov till skol­ledning och andra som är med och bestämmer kring barn­ och ungdomsfrågor i lägret. Inom projektet bekostas och drivs en yrkesutbildning och vi träffade femton tjejer som nu utbildar sig till frisörer och inom kosmetik. Inez Adna är en av dem. På utbildningen lär de sig både det grundläggande i yrket och senare ska de praktisera på olika salonger. Efter utbildningen får tjejerna hjälp att söka jobb. Det ingår också viss teoretisk utbildning, till exempel om mänskliga rättigheter och demo­krati. Inez Adnas mål efter avslutad yrkesutbildning är att öppna en egen salong.T ack vare Palestinainsamlingen är projektet i Al Jalil möjligt.

Tack för ditt bidrag!

Louise Thorn, bistånds- och programansvarig