Palestinagruppernas kongress 2022

Alla medlemmar är välkomna till Palestinagrupperna i Sveriges kongress på Södermalm i Stockholm den 7 maj 2022. Deltagaravgiften är 100 kronor som betalas vid inskrivningen.

Enligt stadgarna har enskild medlem rätt att, med rösträtt delta på kongressen. Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör. Förbundsstyrelsens ledamöter deltar med yttrande- och förslagsrätt. Medlemmar och medlemsorganisationer har rätt att motionera till kongressen. Motioner skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senaste en månad före kongressen, det vill säga senast den 7 april. Motioner skickas till info@palestinagrupperna.se.

Följande punkter kommer att behandlas på kongressen: Program, verksamhets- och revisionsberättelser, ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse, val av ordförande och förbundsstyrelse, val av två revisorer för förbundet och val av valberedning, val av auktoriserad revisor, motioner, förslag från styrelsen, ev stadgeändringar och beslut om medlemsavgiftens storlek samt PGS arbete framöver.

Kongresshandlingarna skickas ut till de som anmält sig senast två veckor före kongressen.

Anmäl dig senast den 22 april genom e-post info@palestinagrupperna.se

Uppge namn, adress och e-post

Välkomna!

/Styrelsen