Jordens dag, Yom al-Ard

Varje år högtidlighålls Jordens dag (Yom al-Ard på arabiska), till minne av den 30 mars 1976 då sex palestinier med israeliskt medborgarskap dödades när de deltog i en generalstrejk i protest mot den israeliska statens markstöld. Hundra personer skadades och trehundra greps av israelisk militär. 

Generalstrejken 1976 kom att bli en avgörande händelse i den palestinska historieskrivningen. Jorden, ard på arabiska, är central i den palestinska identiteten och kulturen, och Yom al-Ard är en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av landet Palestina.

Det som brukar kallas Israel-Palestinakonflikten beskrivs sällan som en konflikt om mark, vatten och andra naturresurser, trots att det är en central aspekt. Genom Israels illegala bosättningar, murar, vägspärrar, militära zoner och tvångsfördrivning förlorar palestinier successivt mer av sin mark och förutsättningarna för en livskraftig palestinsk stat är snart obefintliga. 

Jordens dag påminner också om att ockupationsmaktens kontroll över, och exploatering av, palestinsk mark och naturtillgångar leder till stora miljöproblem. Redan idag har den israeliska ockupationen så stor negativ miljöpåverkan att det finns allvarliga hot mot ekosystemen både på land och till havs. Allra mest akut är läget i Gaza. FN varnade redan för ett decennium sedan för att om inte något drastiskt görs – omedelbart – är det snart inte längre möjligt att leva i Gaza. Även på Västbanken är situationen krisartad, särskilt i Jordandalen. 

Palestina är ett talande exempel på att fattiga, marginaliserade och förtryckta samhällen bär en oproportionerlig börda och är de mest sårbara inför miljöförstöring och klimatförändringar. 

Under året kommer vi i Palestinagrupperna att uppmärksamma klimat- och miljöaspekterna av Israels ockupation, på flera sätt. Vi menar att en rättvis fred är absolut nödvändig – inte minst ur ett klimat- och miljöperspektiv.