Trött på Israels frisedel för folkrättsbrott? Skriv under medborgarinitiativet!

Medborgarinitiativet European Citizen Initiative – End Trade with Illegal Settlements samlar in en miljon underskrifter från EU-medborgare som kräver ett slut på all handel med bosättningar på ockuperat område. 

Tillsammans kan vi få EU att ta ansvar: ingen handel med illegala bosättningar! Skriv under här: https://stopsettlements.org

Europakommissionen har ett ansvar att skydda efterlevnaden av internationell rätt och förhindra att både företag och individer gör vinster genom import från, export till eller investeringar i illegala bosättningar på ockuperat område. Nu är det upp till oss att se till att EU tar sitt ansvar.

Din röst kan vara avgörande!

Med en miljon underskrifter kan vi få Europakommissionen att anta ett allmänt förbud mot handel med illegala bosättningar. En stor utmaning, men vi klarar det tillsammans! 

Följ och dela kampanjen:
https://stopsettlements.org