Klimat & Miljö i PalestinaPodden!

Att klimatkrisen är en rättvisefråga är tydligt i Palestina, där Israels militärockupation påverkar miljön negativt och förvärrar konsekvenserna av klimatförstörelsen. Det tionde avsnittet av PalestinaPodden handlar om klimat- och miljörättvisa och varför det måste bli fred – också för miljöns skull.

Du hittar PalestinaPodden i alla appar och program där poddar finns. Här kan du lyssna på avsnitt 10, Klimat & Miljö.

PalestinaPodden har beviljats medel från Folke Bernadotteakademins (FBA:s) stöd till civilsamhället för fred och säkerhet. Läs mer på: www.fba.se/stod. Det är Palestinagrupperna i Sverige som ansvarar för innehållet.