När ska Israel ställas till svars?

Foto: Sanad Latifa (2021)

Israel har ännu en gång utfört ett brutalt angreppskrig mot den instängda befolkningen i Gaza. Sexton barn finns bland de drygt 40 som dödats, flera hundra skadade. Bomberna har riktats mot tätbefolkade bostadsområden. Den humanitära katastrofen i Gaza, skriande redan innan bomberna föll, har blivit ännu värre. Gazas kraftverk stängdes under bombningarna på grund av bränslebrist, vilket lamslog både sjukvård och andra grundläggande, nödvändiga samhällstjänster. 

Nu råder vapenvila men Gaza är fortfarande under belägring. Israels blockad har pågått i femton år. Drygt två miljoner människor, varav hälften är barn, lever under omänskliga förhållanden.

Vi upprepar samma frågor som vi ställer efter alla Israels militära angrepp mot Gaza – fem till antalet under de femton år som blockaden pågått: 

När ska Gaza byggas upp igen? Vem ska betala för det? Vem ska ge de överlevande stöd och offren upprättelse? När ska Israel ställas till svars? När ska Israel tvingas släppa det stryptag om Gaza som blockaden innebär? 

Urskillningslösa och oproportionerliga attacker är ett brott mot internationell rätt. Attacker mot civila är ett brott mot internationell rätt. Världens främsta människorättsorganisationer, däribland Amnesty International och Human Rights Watch, har konstaterar att israeliska myndigheter begår apartheid, ett brott mot mänskligheten, förtryck och förföljelse gentemot palestinierna. Ändå råder en öronbedövande tystnad från majoriteten av världens makthavare. 

Vi vill se svenska politiker uttrycka sitt fulla stöd, i ord och handling, för det palestinska folkets rätt att leva i frihet. Allt annat vore ett bevis för att internationell rätt och mänskliga rättigheter inte gäller lika för alla.

Sverige måste upphöra med sitt stöd till en krigförande ockupationsmakt. Sverige måste verka för att EU upphör med sitt stöd till en krigförande ockupationsmakt.