Varning! Miljöfarlig ockupation

Palestinagruppernas tema under årets Bok- och biblioteksmässa var klimat & miljö i Palestina. Vår monter på Globala torget var fylld av material och varningsskyltar för den miljöfarlig ockupation som Israel bedriver. Vi höll flera föredrag för gymnasieelever och ett seminarium om klimat(o)rättvisa på stora scenen, som går att se här: