När får vi fira Palestinamurens fall?

Världsfrihetsdagen den 9 november firar Berlinmurens fall. Tyvärr finns det fler murar kvar att riva.

Muren – eller snarare murarna, för det är ett slingrigt nätverk av murar och stängsel – i Palestina är till 80% byggd inne på palestinsk mark, inte längs med någon tänkt gräns mellan Israel och Palestina. Israel började bygga muren 2003, året därpå förklarades den illegal av Internationella domstolen. Innan den ens var färdigbyggd ålades därmed FN:s medlemsstater ett ansvar att se till att den revs.

Än idag står muren kvar, som ett gigantiskt monument över Israels folkrättsbrott. Muren skiljer palestinier från sin mark, familjemedlemmar, arbeten, skolor, och från huvudstaden, Östra Jerusalem.

Riv muren! Befria Palestina!