PalestinaPodden med Mattias Gardell

Nu släpper vi ett nytt avsnitt av PalestinaPodden, med forskaren, författaren och människorättsaktivisten Mattias Gardell! Avsnittet heter Motsatsen till aktivism är passivism och du hittar det där poddar finns, och här på poddens hemsida: https://acast.com/palestinapodden