FN begär domstolsbeslut om ockupationen

FN:s generalförsamling röstade den 30 december 2022 för att den Internationella domstolen (ICJ) ska ta ställning till huruvida Israels långvariga ockupation av det palestinska området är laglig. Enligt resolutionen ska domstolen också beskriva det ansvar som medlemsstaterna har för att få ockupationen att upphöra.

ICJ är FN:s främsta rättsliga organ, med säte i Haag. Den grundades 1945 och består av 15 domare valda av generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Domstolen avgör tvister mellan stater och kan även ge rådgivande yttranden i folkrättsliga frågor.

85 medlemsländer röstade för resolutionen, 26 emot och 53 länder avstod, däribland Sverige. 

Det är inte första gången ICJ får anledning att uttala sig om Israels ockupation. 2004 fann domstolen att byggandet av Israels separationsmur på Västbanken de facto innebar annektering av ockuperat område, vilket hindrade det palestinska folkets rätt till självbestämmande. Som ett resultat uppmanade domarna Israel att riva muren och ge kompensation till palestinier. 

Internationella brottmålsdomstolen (ICC), också baserad i Haag, dömer individer för internationella brott som folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten enligt Romstadgan. Sedan mars 2021 har ICC bedrivit en utredning av möjliga krigsförbrytelser som begåtts i det palestinska ockuperade området.